PODSUMOWANIE ZGŁOSZEŃ

na XXI Ogólnopolski i XXXV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej

Twórczości Literackiej Lipa 2017

 

W XXI Ogólnopolskim i XXXV Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2017” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej wzięło udział 704 autorów. 318 uczniów ze szkół podstawowych nadesłało 691 tekstów, 270 gimnazjalistów przesłało 633 utworów, a 116 uczniów szkół średnich – 369 prac. W sumie dało to 1693 teksty   z całej Polski, zarówno z małych miast i wsi (m.in. Dobczyc, Krasocina, Lipnicy Murowanej, Nowej Rudy, Rędzin, Ścinawy, Witkowa), jak i z dużych ośrodków miejskich (Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Opola, Piły, Warszawy, Wrocławia, Szczecina itp.).

Tradycyjnie jury w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba oraz Irena Edelman, spośród wszystkich nadesłanych tekstów wybierze 100 laureatów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w finale Przeglądu Literackiego. W tym roku finałową galę uświetni koncert naszej byłej Lipowiczki – Anety Ryncarz. Jak zwykle odbędą się warsztaty literackie prowadzone przez jurorów, a dla każdego laureata przewidziane są nagrody książkowe i katalog z nagrodzonymi utworami.

Każdy laureat zostanie poinformowany osobiście i zaproszony do udziału w finale, który odbędzie się 20.10.2017  r. w SCK BEST w godz. 11.00-18.00.

W tym roku, po raz kolejny, Przegląd Lipa obchodzi jubileusz – tym razem 35-lecia o zasięgu wojewódzkim.