22 lipca 2024

O NAS

SPÓŁDZIELCZE CENTRUM KULTURY "BEST"

... działa już od ponad 40 lat. Początkowo istniał tylko klub Złote Łany przy ul. Łagodnej 17, po przeniesieniu biur spółdzielni do pawilonów w jednym z nich powstał Klub Best. A ponieważ działalność społeczno – wychowawcza prowadzona była zarówno w klubie, jak i świetlicy przy ul. Tuwima 5 oraz Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej przy ulicy Jutrzenki 12 to Zarząd Spółdzielni zdecydował, że powstanie Spółdzielcze Centrum Kultury Best. Był to rok 1986. Najpierw zajmowaliśmy pomieszczenia w budynku gdzie obecnie jest Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany, później przeniesiono nas do obecnej siedziby przy ul. Jutrzenki 18, gdzie jesteśmy do dziś.  Od zawsze ściśle współpracowaliśmy ze środowiskiem, szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami. Naszą ofertę kierowaliśmy zarówno do dzieci, jak i dorosłych. Od początku działał Dziecięcy Zespół Artystyczny „Jutrzenka”, Klub Seniora, Koło Wędkarzy i Klub Niewidomych.

Oprócz działalności oświatowej i wychowawczej prowadziliśmy działalność rozrywkową. Powstała wówczas scena impresaryjna, która jako jedyna oprócz instytucji do tego powołanych (Bielskie Centrum Kultury, Klub Międzynarodowy Książki i Pracy, Teatry) organizowała koncerty. To u nas po raz pierwszy wystąpił Jacek Wójcicki, Grzegorz Turnau, Alosza Awdiejew, czy też Urszula Dudziak, Leszek Możdżer, Zespół Raz, Dwa, Trzy, Myslovitz, czy Czesław Mozil. Utrwalona historia na plakatach przypomina jak wiele wspaniałych osób mieliśmy przyjemność gościć w naszej placówce, ks. prof. Józef Tischner, Jan Kaczmarek, Hiram Bullock, to tylko najważniejsi, których udało się nam zaprosić, a których już nie ma.

Działalność koncertowa wyróżniała nas spośród innych placówek przez wiele lat. Jednak naszą podstawową działalnością po dzień dzisiejszy jest rozwijanie zainteresowań poprzez sekcje, edukacja artystyczna, w tym edukacja muzyczna dla szkół i przedszkoli - cykliczna działalność w ramach Małej Akademii Jazzu i koncertów Muzyki Poważnej z Misiem. Dzięki fantastycznej pracy muzyka i wykładowcy wyższych uczelni pana Franciszka Borysowicza oraz Hose Torresa i Magdy Mazur z MAJ kolejne pokolenia mają możliwość poznawać muzykę zarówno poważną, jak i rozrywkową w sposób przystępny, a jednocześnie profesjonalny. Każdorazowo od lat mini koncertom towarzyszą wykłady na temat poznawanych instrumentów, utworów i kompozytorów.

Kolejne formy naszej działalności to organizacja imprez, konkursów, przeglądów i turniejów. Najbardziej znanym jest Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa, organizowany nieprzerwanie od 1983 roku, początkowo miał zasięg wojewódzki, a od 1996 roku ma zasięg ogólnopolski.
Z kolei  Integracyjny Konkurs Recytatorski i Przegląd Innych Form Artystycznych Proteus organizowany od 2002 roku przybliżył wielu młodym ludziom przepiękną i mądrą twórczość ks. Jana Twardowskiego.
Natomiast Turniej Szachowy im. W. Brissa jest kontynuacją pracy pana Władysława Brissa – instruktora szachowego, którego ideą było przyciągnąć do Klubu jak największą ilość osób i zarazić ich grą w szachy - nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Udało się. Sekcje nadal przyciągają nowych uczestników, a turniej cieszy się nadal dużą popularnością.
Na stałe wpisały się również w historię placówki imprezy okolicznościowe. Wspólne Kolędowanie, Dzień Kobiet integrujący wszystkie Panie, czy imprezy dla dzieci: Dzień Dziecka, Andrzejki, Mikołaj, to tylko niektóre z wielu jakie organizujemy przez te wszystkie lata.
Działalność rekreacyjną od kilku lat ograniczamy do imprez plenerowych na Placu Kameleon:
- wieloboje między szkołami,
- mini olimpiada przedszkolaków,
- zawody sportowe czwartoklasistów,
- pożegnanie lata,
- Dzień Dziecka.
Imprezy te organizowane są przy współpracy szkół i przedszkoli działających na osiedlu. W krzewieniu kultury fizycznej wspierał nas przez te wszystkie lata Wydział Kultury Fizycznej Urzędu Miasta.

Do ważnych działań placówki należy organizacja akcji „Lato z Bestem”, od kilku lat podczas dwóch turnusów (po 2 tygodnie) obejmujemy opieką 80 dzieci. Staramy się by zajęcia były przygodą, która nigdy się nie powtarza. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat stają się podróżnikami, wędrowcami, artystami cyrkowymi itp. w zależności od programu „Lata z Bestem”.

Nasza działalność zawsze była dobrze oceniana przez uczestników i dzięki Państwa licznemu udziałowi jesteśmy i możemy nadal pracować.

Galeria Plakatów