21 lipca 2024

Regulamin 2024

REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK nr 1
ZAŁĄCZNIK nr 2

XXI TURNIEJ SZACHOWY IM. WŁADYSŁAWA BRISSA

O TYTUŁ MISTRZA OSIEDLA „ZŁOTE ŁANY”

13.04.2024 r.

 

 1. Organizator

Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”

 

 1. Współorganizator

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Edukacji i Sportu

 

 1. Termin i miejsce rozgrywek

13.04.2024 r. (sobota) godzina 10:00

Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała

 

 1. Cel turnieju

Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców osiedla Złote Łany.

 

 1. System rozgrywek

System „Szwajcarski” na dystansie 7 rund w dwóch grupach turniejowych:

grupa A – wszyscy chętni, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na każde posunięcie, turniej zgłoszony do klasyfikacji rankingu FIDE – rapid.

grupa B – juniorzy do 14 lat (rocznik 2010), tempo gry: 10 minut + 5 sekund na każde posunięcie.

 

 1. Warunki uczestnictwa

Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy.

Przewidywana ilość zawodników: do 80 zawodników (łącznie).

 

Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszają się do 10 kwietnia 2024 roku w biurze SCK BEST lub na stronie:

grupa A: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/6260209027121152

grupa B: https://www.chessmanager.com/pl/tournaments/4750643047170048

 

W tym terminie należy również opłacić wpisowe w biurze Organizatora lub przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” 89 1020 1390 0000 6402 0018 1404, tytułem "imię i nazwisko uczestnika, grupa, TURNIEJ BRISS 2023”.
Po 10 KWIETNIA wpisowe wzrasta o 5 zł. Można także, w miarę wolnych miejsc, zgłosić się do turnieju najpóźniej w dniu rozgrywek, na pół godziny przed rozpoczęciem.

 

 1. Wpisowe

Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi

 • w grupie głównej: 25 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany oraz juniorzy do 18 lat: 20 zł),
 • w grupie juniorów do 14 lat: 15 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany: 10 zł).

 

 1. Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz medale (za miejsca I-III) będą przydzielane
w wyszczególnionych kategoriach:

 • w grupie juniorów do 14 lat:
  • juniorzy do lat 10,
  • juniorzy 11–14 lat,
 • w grupie głównej:
  • klasyfikacja generalna,
  • juniorzy do 18 lat,
  • kobieta,
  • seniorzy powyżej 60 lat,
  • zawodnik ze Złotych Łanów.

W Grupie Głównej zwycięzca oraz najlepszy zawodnik ze Złotych Łanów otrzymają dodatkowo Puchar.

Każdy zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

 

 1. Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadający licencję sędziowską FIDE.

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.