Cennik


Opłaty za sekcje w SCK Best

obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020


Przypominamy, że mieszkańcom Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany" (będącym członkami spółdzielni)
przysługuje 10% zniżka w odpłatnościach za udział w zajęciach stałych i imprezach.

Płatności za sekcje należy dokonywać bezpośrednio w kasie SCK Best (ul. Jutrzenki 18, 43 – 300 Bielsko – Biała)
Konto:

PKO BP Bielsko-Biała: 89 1020 1390 0000 6402 0018 1404
(możliwość płatności przelewem dotyczy wyłącznie akcji "Lato z Bestem" i wycieczek)
Dziecięca Grupa Twórcza

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
240,00 zł /msc

Klub Malucha

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
88,00 zł /msc

Tańczące Brzdące

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
60,00 zł /msc

Flexiki | Flexy | Funky Dance

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
60,00 zł /msc

Zespół Artystyczny "Jutrzenka"

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
80,00 zł /msc

Szkółka Plastyczno-Ceramiczna

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
66,00 zł /msc

Pracownia Fotografii

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
88,00 zł /msc

Nauka gry na gitarze

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
88,00 zł /msc

Szkółka Szachowa

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
60,00 zł /msc

SEKCJE DLA DOROSŁYCH

Zdrowe Plecy, Zdrowe Stawy

zajęcia raz w tygodniu Poniedziałek lub Środa

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
77,00 zł /msc

zajęcia dwa razy w tygodniu poniedziałek i środa

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
130,00 zł /msc

Joga fizjoterapeutyczna

zajęcia raz w tygodniu Poniedziałek lub Środa

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
77,00 zł /msc

Joga fizjoterapeutyczna

zajęcia dwa razy w tygodniu poniedziałek i środa

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
130,00 zł /msc

FIT Joga 50+

zajęcia raz w tygodniu poniedziałek lub środa

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
60,00 zł /msc

zajęcia dwa razy w tygodniu poniedziałek i środa

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
99,00 zł /msc

Zumba Fitness

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
60,00 zł /msc

Zumba Gold

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
55,00 zł /msc

Leczniczy MIX

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
66,00 zł /msc

Pilates

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
94,00 zł /msc

Pracownia Fotografii

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
88,00 zł /msc