Klub Malucha

klubmalucha2
Poniedziałek (1 grupa), Wtorek (2 grupa), Czwartek (3 grupa) godz. 17.00 – 18.00

Autorski program zajęć ogólnorozwojowych z udziałem rodziców przygotowujących dzieci do przedszkola w wieku 2- 2,5 lat.

Instruktor: Bogumiła Nikiel

Program Klubu Malucha powstał z myślą o rodzicach, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju. Stanowi znakomite rozwiązanie dla dzieci, które nie chodzą do przedszkola ani żłobka.

Zajęcia polegają na wspólnej zabawie w przyjaznym otoczeniu. Dzięki obecności rodzica dziecko łatwiej nabiera pewności siebie w kontaktach z rówieśnikami, a rodzic, zachęcając je do wspólnej zabawy, stymuluje jego aktywność. Taka forma zajęć wzmacnia relacje między opiekunem a dzieckiem.

Program obejmuje gry i zabawy rozwojowe oparte na prostych operacjach myślowych (klasyfikacja, szeregowanie) oraz mnóstwo propozycji na ciekawe spędzanie czasu z dzieckiem w domu. Duże znaczenie ma wykorzystanie muzyki zarówno popularnej, jak i klasycznej do zabaw muzyczno-rytmicznych.

Zajęcia są podzielone na poszczególne etapy gotowości dziecka do samodzielności:
– 1 etap: dziecko uczestniczy w zajęciach z rodzicem lub osobą bliską dziecku, co zapewnia mu poczucie bezpieczeństwa;
– 2 etap: rodzic staje się wyłącznie obserwatorem pracy dziecka w grupie;
– 3 etap: dziecko uczestniczy w zajęciach samodzielnie bez obecności rodzica.

Rodzice/opiekunowie stopniowo – zgodnie ze wskazaniami prowadzącego – wycofują się z zajęć tak, aby dziecko bez stresu i z radością uczestniczyło w kolejnych spotkaniach.

Metody stosowane na zajęciach w Klubie Malucha:
– zabawy elementarne: dziecko przebywa i bawi się wraz z rodzicem w grupie rówieśników; poprzez zdobywanie wielozmysłowych doświadczeń dziecko rozwija się harmonijnie, przygotowuje do efektywnego przyswajania wiedzy o otaczającym go świecie,
– zabawy paluszkowe i wierszyki–masażyki,
– elementy Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne (podstawowe założenia to rozwijanie przez ruch),
– elementy zabaw i gier dydaktycznych zaczerpnięte z pedagogiki zabawy,
– ruchowa ekspresja twórcza R. Labana i K. Orffa w formie opowieści ruchowych.

Miesięczna opłata:
80 zł – cena podstawowa
72 zł – cena ze zniżką dla mieszkańców SM Złote Łany, płacących czynsz w spółdzielni