Dziś, jak przystało na 6 grudnia, SCK Best odwiedził Święty Mikołaj, który przybył na spotkanie z dziećmi i ich rodzicami. Zabawy przy tym było co niemiara. Najpierw przywoływaliśmy Świętego Mikołaja, który przybył wesoło dzwoniąc dzwoneczkiem. Opowiedział nam trochę o sobie i swojej pracy, tańczył z nami, a nawet wyczarował dla nas śnieg i odbyła się wielka bitwa na śnieżki. Później zaczarował dzieci tak, że cały śnieg same posprzątały. Wszyscy świetnie bawiliśmy się przy dźwiękach świątecznych piosenek, a także dzieci same śpiewały i recytowały dla Świętego Mikołaja. Wreszcie, po odebraniu obietnicy, że dzieci będą grzeczne i dobre, ale najbardziej pozostaną sobą, nastąpił punkt kulminacyjny spotkania – wszystkie dzieci otrzymały piękne prezenty od Świętego Mikołaja. Na koniec pożegnaliśmy naszego gościa i poprosiliśmy, aby wrócił za rok.