Sprawozdanie z tegorocznej edycji XI Konkursu Recytatorskiego i IX Przeglądu Innych Form Artystycznych Proteus „Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego”.

22 .05 odbył się XI Integracyjny Konkurs Recytatorski i IX Przegląd Innych Form Artystycznych Proteus 2013 „Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego. W tegorocznej edycji Proteusa wdziały udzial 83 osoby, w tym 11 w Przeglądzie, prezentując: inscenizację teatralna „Rady nie od parady” w wykonaniu Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2, oraz prace plastyczne w wykonaniu podopiecznych w/w ośrodka oraz ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Bielsku- Białej.

Jury w składzie: Ewa Bątkiewicz (przewodnicząca), Ewa Walesiak, Antonii Szczuciński oraz Jan Chmiel przyznało następujące nagrody:

– Kategoria I (kl 1- 3 SP)
I m-ce Sara Leś z SP 3 w Bielsku- Białej
II m-ce Kamil Graca z SP 25 w Bielsku- Białej
III m-ce Mikołaj Ochenduszkiewicz z SP 37 w Bielsku- Białej

Wyróżnienia:
Karla Kubas z SP 25
Tamara Berdarich z SP 25
Nikola Olszewska z SP 37

– Kategoria II (kl. 4- 6 SP)
I m-ce Szymon Kucharski z SP 37 i Natalia Warecka z SP 28
II m-ce Łukasz Nejman z SP 33
III m-ce Witold Wrona z SP 6

Wyróżnienia:
– Zofia Berezowska z SP w Dankowicach
– Szymon Wnętrza z SP 17
– Marta Woźniak SP 18
– Oliwia Pala z SP 29

– Kategoria III gimnazjum
I Wiktor Mojeścik ze Stowarzyszenia Port i Paweł Błaszczak z Gimnazjum w Dankowicach
II Klara Habowska z Gimnazjum nr 4 w Bielsku- Białej
III Dawid Rumian z Gimnazjum nr 4 w BB

Wyróżnienia:
– Marta Korzonkiewicz z Gimnazjum nr 11 Bielska- Białej
– Ewa Gąsiorek ze stowarzyszenia PORT
– Aleksandra Krystian z Gimnazjum nr 4 Bielsko- Biała
– Joanna Nowak z Gimnazjum nr 11