REGULAMIN XII TURNIEJU SZACHOWEGO IM. WŁADYSŁAWA BRISSA O TYTUŁ MISTRZA OSIEDLA „ZŁOTE ŁANY”
25.04.2015 (sobota)

1.Organizatorem Turnieju jest SCK „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 18.

2.Współorganizator:
Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki.

3.Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy. Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”. W przypadku niewykorzystania planowanej ilości zgłoszeń przez mieszkańców SM „Złote Łany” dopuszcza się osoby spoza SM „Złote Łany”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywana ilość zawodników (do 80 osób).

4.Grupy turniejowe:
–Grupa Dzieci do lat 13 – rocznik 2002 i młodsi (bez rankingu FIDE i do V kategorii). W ramach grupy będą prowadzone klasyfikacje wiekowe: dzieci do lat 10 oraz dzieci 11-13 lat.
–Grupa Główna – pozostali. W ramach grupy będą prowadzone klasyfikacje wiekowe: dzieci do lat 13, młodzież do lat 18, zawodnicy 19-30 lat, zawodnicy 31-60 lat, seniorzy powyżej 60 lat oraz grupa dla zawodników do III kategorii szachowej męskiej (ranking PZSzach. 1600). Ta Grupa będzie liczona do rankingu międzynarodowego FIDE.

5.System rozgrywek – obie grupy systemem szwajcarskim na dystansie VII rund. Tempo gry 10 minut na zawodnika.

6.O kolejności miejsc w turnieju decyduje liczba zdobytych punktów, a w razie równości:
– średni Buchholza (z odrzuceniem skrajnych),
– pełny Buchholza,
– liczba zwycięstw,
– progres.

7.Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszają się do 23 kwietnia na stronie www.chessarbiter.com lub do SCK „BEST”. W tym terminie należy również opłacić wpisowe. Po 23 kwietnia wpisowe wzrasta o 5 zł. Można także, w miarę wolnych miejsc, zgłosić się do turnieju najpóźniej w dniu rozgrywek, na pół godziny przed jego rozpoczęciem.

8.Sala gry: SCK „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, ul. Jutrzenki 18. Dojazd autobusami 4, 15, 18, 21, 22, 23.

9.Udział w Turnieju jest odpłatny:

-Grupa Dzieci do lat 13 – 10 zł, dla dzieci z Osiedla „Złote Łany” 5 zł, Szkółka szachowa BEST 5 zł,

-Grupa Główna – 20 zł, mieszkańcy Osiedla „Złote Łany” 15 zł.
W ramach wpisowego: napoje zimne, kawa, herbata, drożdżówka, opłata do FIDE.

10.Nagrody rzeczowe oraz medale (za miejsca I-III) będą przydzielane w wyszczególnionych grupach wiekowych (punkt 4). W Grupie Głównej zwycięzca, najlepszy zawodnik do III kategorii, najlepszy junior do 18 lat otrzymują dodatkowo Puchar oraz tytuł Mistrza Osiedla „Złote Łany” na rok 2015.
Dla każdego uczestnika za udział – dyplom. Przewidziano także wyróżnienia dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.
Zawodnik ma prawo otrzymać jedną wyższą nagrodę.

11.Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadający licencję sędziowską FIDE.

12.Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator.

13.Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

14.W trakcie zawodów będzie czynny bufet z herbatą, kawą i ciastem.
Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

TERMINARZ ZAWODÓW:

zapisy, potwierdzenie udziału – do godziny 9.45
otwarcie turnieju – godzina 10.00
runda I – godzina 10.15
runda II – godzina 10.4
runda III – godzina 11.05
przerwa 11.30 – 11.50
runda IV – godzina 11.50
runda V – godzina 12.15
runda VI – godzina 12.40
runda VII – godzina 13.05
zakończenie rozgrywek – godzina 13.30
zakończenie – godzina 15.00

Organizatorzy.