Sprawozdanie z przebiegu XXXVII Wojewódzkiego i XXIII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2019
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej 

18 października w SCK BEST miała miejsce gala finałowa – literacka i muzyczna uczta z udziałem młodych laureatów XXIII Ogólnopolskiego i XXXVII Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2019.

Finałowe spotkanie rozpoczął Czesława Mozil połączeniem monodramu, stand-upu i koncertu. Zabawne i wzruszające historie z życia podwójnego emigranta żyjącego pomiędzy Polską i Danią zachwyciły publiczność i wywołały burzę oklasków zaproszonych gości.
Wyjątkową oprawę muzyczną dla wręczanych, indywidualnych dedykacji zapewniła niezrównana gra na fortepianie towarzyszącego Lipie od 37 lat Janusza Kohuta.
Tomasz Jastrun – przewodniczący jury podsumował przegląd, na który w tym roku 509 uczestników nadesłało 1206 prac. Podkreślił wysoki poziom konkursu i od kilku lat widoczną tendencję do kurczenia się poezji na rzecz prozy. W końcu młodzi ludzie piszą tysiące listów w Internecie – to niewątpliwie znak czasu.
W zastępstwie za patrona Lipy Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego nagrody wręczał Wiceprezydent Bielska-Białej Adam Ruśniak, a część oficjalną prowadzili tradycyjnie dyrektor SCK Best Irena Edelman i juror Jan Picheta. Nie zabrakło w tym roku ciepłych słów, miłych wspomnień, rozmów z laureatami, a nawet poezji odśpiewanej ze sceny przez jedną z laureatek przy akompaniamencie fortepianu.
Jurorzy poprowadzili ze sceny I część warsztatów, po których nastąpiła godzinna przerwa obiadowa. II część rozpoczął panel dyskusyjny, w którym udział wzięło 15 lipowiczów, a prowadzili go Artur Pałyga – ceniony dramaturg i wieloletni laureat Lipy oraz Aneta Ryncarz – piosenkarka, kompozytorka i poetka, również wieloletnia laureatka Lipy. Po zakończonym panelu, podczas którego młodzi ludzie zaprezentowali zupełnie nowe spojrzenie na literaturę, laureaci zostali podzieleni na trzy grupy i mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z każdym z jurorów podczas warsztatów w grupach. Zajęcia z jurorami trwały do godz. 18.30.

Ze 100 laureatów na galę przybyło w tym roku 64 młodych twórców z całej Polski (ze Szczecina, Grajewa, jasła, Grodziska Mazowieckiego, Starogardu Gdańskiego, Bolszewa, Międzyrzeca, Warszawy i wielu innych mniejszych i większych miejscowości) wraz z osobami towarzyszącymi – rodzicami, nauczycielami, czasem z rodzeństwem czy przyjaciółmi. Łącznie w finale – razem z zaproszonymi gośćmi i sponsorami, uczestniczyło 160 osób.

Dziękujemy wszystkim laureatom, którzy dotarli, gorąco pozdrawiamy tych, którzy nie mogli być z nami. Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunów i nauczycieli, a także do wielu wspaniałych osób – Patronów Lipy, lokalnych Partnerów i Darczyńców, dzięki którym literacka Lipa mogła po raz kolejny zakwitnąć w październiku.

W szczególności pragniemy złożyć podziękowania:
– Prezydentowi Miasta Jarosławowi Klimaszewskiemu, który objął patronat nad Przeglądem podobnie jak przez wiele lat czynił to poprzedni Prezydent Jacek Krywult,
– Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” z Prezesem Eugeniuszem Cebratem na czele, który od początku wspiera nas w organizowaniu przeglądu,

– naszym sponsorom:
Krzysztofowi Michalskiemu aktualnemu Prezesowi Aqua S.A., który podtrzymuje tradycje wspierania naszego Przeglądu przez przyjaciela Lipy wieloletniego Prezesa Aqua S.A. Piotra Dudka
kolejnemu Dyrektorowi hotelu Ibis Styles Januszowi Migaczowi,
obecnemu Prezesowi Therma S.A. Waldemarowi Jędrusińskiemu, który jak jego poprzednik pan Józef Niedokos, postanowił zostać kolejnym naszym Darczyńcą

– naszym lokalnym partnerom:
Dyrektorowi Książnicy Beskidzkiej Bogdanowi Kocurkowi, który od samego początku promuje nasz Przegląd i zawsze znajdzie czas, by z nami być,
Panu Leszkowi Prośniakowi z wydawnictwa Compal, za cierpliwość i wyrozumiałość w ratowaniu katalogu
Prezesowi Radia Bielsko Jerzemu Handzlikowi,
oraz przedstawicielom mediów.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.