Finał Koncertów Muzyki Poważnej z Misiem w roku. k.o. 2021/2022

Dzięki wspaniałemu nauczycielowi, muzykowi, a przede wszystkim popularyzatorowi muzyki poważnej wśród dzieci – Panu Franciszkowi Borysowiczowi spotkaliśmy się 10 VI br. w SCK BEST z uczestnikami Koncertów Muzyki Poważnej z Misiem. Ta fantastyczna edukacja muzyczna realizowana jest w Bielsku-Białej wyłącznie przez p. Franciszka od 39 lat. Ogrom czasu, mnóstwo pięknej muzyki i niezliczone ilości absolwentów. Pan Franciszek Borysowicz został przez nas uhonorowany pucharem w podziękowaniu za popularyzowanie muzyki klasycznej wśród dzieci.

Tegoroczny koncert był wyjątkowo piękny. Zaproszeni akordeoniści Pan Krystian Saciłowski oraz Pan Adam Potera czarowali muzyką a prowadzący p. Franciszek stworzył niepowtarzalną atmosferę, w której każde dziecko uczestniczyło. Rytm podany w takiej formie zostanie na pewno w pamięci.
Nasze finałowe spotkanie, poza pięknym koncertem było również podsumowaniem całorocznej edukacji. Zdobyte przez dzieci plakietki misia za dobre odpowiedzi) pozwoliły nam wyłonić zwycięzców.

Najbardziej zaangażowanym i posiadającym największą wiedzę okazał się Tomek Gładki z przedszkola nr 54.
Najlepszym przedszkolem – zdobywcą pucharu za I miejsce okazało się Przedszkole nr 54 z ilością 26 zdobytych misiów,  II miejsce Przedszkole nr 10 z ilością 8 misiów, III Przedszkole nr 15 z ilością 7 misiów.

Wszystkim uczestnikom, Dyrektorom, Paniom nauczycielkom dziękujemy i gratulujemy zwycięzcom.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.