22 lipca 2024

Sprawozdanie z przebiegu
XXV Ogólnopolskiego i XXXIX Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2021
pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

22 października w Spółdzielczym Centrum Kultury ,,BEST” miał miejsce finał – literackie i muzyczne wydarzenie z udziałem laureatów XXV Ogólnopolskiego i XXXIX Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2021 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

Gośćmi honorowymi byli: Wiceprezydent Miasta Bielska-Białej – Pan Adam Ruśniak reprezentujący Patrona Lipy Pana Jarosława Klimaszewskiego – Prezydenta Miasta Bielska-Białej; Pani Teresa Jasińska – Zastępca Prezesa SM Złote Łany - reprezentująca Zarząd SM Złote Łany – organizatora Przeglądu; sponsorzy: Pan Krzysztof Michalski – Prezes „Aqua S.A.”, Pan Janusz Migacz – Dyrektor Hotelu "Ibis Styles"; Pan Bogdan Kocurek – Dyrektor Książnicy Beskidzkiej, Pan Lesław Werpachowski - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury, Pani Małgorzata Słonka Redaktor Naczelna Relacji-Interpretacji wyd. przez ROK , Zbigniew Handzlik - właściciel Radia Bielsko, oraz przedstawiciele mediów.

W tegorocznym przeglądzie wzięło udział 434 autorów z całej Polski, którzy nadesłali 1104 utwory. 244 uczniów szkół podstawowych nadesłało 469 utworów. 123 uczniów szkół średnich zaprezentowało 356 prac, a 67 osób dorosłych przedstawiło 279 dzieł sztuki pisarskiej.  Jury tradycyjnie wybrało sto tekstów - stu autorów, którzy wyróżnili się oryginalną konstrukcją literackiej rzeczywistości, ciekawym przekazem wizji świata czy solidnym warsztatem twórczym. Wśród nagrodzonych znalazło się kilku twórców, którzy zdobywali „lipowe” laury w latach 1983-85!

W jury Przeglądu LIPA 2021 zasiadali tradycyjnie: Tomasz Jastrun- polski poeta, prozaik, eseista, felietonista, krytyk literacki, autor książek dla dzieci, długoletni współpracownik paryskiej „Kultury”, a także dziennikarz radiowy, jako przewodniczący jury Lipy, Jan Picheta- poeta, felietonista, reporter, animator kultury, nauczyciel, oraz Juliusz Wątroba - literat, poeta, prozaik, satyryk, felietonista, autor tekstów pieśni, piosenek i musicali, spektakli oraz kabareciarz, jako członek jury.

Finałowe spotkanie rozpoczął koncertem Czesława Mozil- duńsko-polski artysta pochodzenia ukraińsko-polskiego, autor tekstów, kompozytor, muzyk, akordeonista, aktor dubbingowy i osobowość telewizyjna. Koncert artysty, jego zabawne i wzruszające historie zachwyciły publiczność i wywołały burzę oklasków zaproszonych gości.

Finał poprowadził Jan Picheta - jeden z pomysłodawców przeglądu. W imieniu Patrona Przeglądu LIPA Pana Prezydenta Jarosława Klimaszewskiego finał otworzył Wiceprezydent Miasta Adam Ruśniak, który wraz z przewodniczącym jury wręczał nagrody laureatom Przeglądu. Indywidualne dedykacje tradycyjnie odczytywał prowadzący.

W trakcie rozdawania nagród jak również tuż po wręczeniu wszystkich nie zabrakło laureatów, którzy przed publiką odczytywali swoje utwory, które zostały opublikowane w Lipowym almanachu. Po przerwie obiadowej - w drugiej części wydarzenia – laureaci zostali podzieleni na grupy i mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z każdym z jurorów w tradycyjnie prowadzonych warsztatach literackich.

Ze 100 laureatów na galę przybyło w tym roku 58 młodych twórców z całej Polski, wraz z osobami towarzyszącymi – rodzicami, nauczycielami, opiekunami artystycznymi. Łącznie w wydarzeniu – razem z zaproszonymi gośćmi i sponsorami, uczestniczyło około 120 osób.

Dziękujemy wszystkim laureatom, którzy dotarli. Gorąco pozdrawiamy tych, którzy nie mogli być z nami. Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunów i nauczycieli, a także do wielu wspaniałych osób – Przyjaciół LIPY, lokalnych Partnerów i Darczyńców, dzięki którym Lipa mogła odbyć się po raz kolejny.