OGŁOSZENIE dot. potwierdzenia przybycia na Finał Przeglądu 'LIPA’ 2018

UWAGA !!!W piątek 21 Września br. potwierdzenia przybycia przez Laureatów
XXXVI Wojewódzkiego i XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA’ 2018
na Finał w dniu 19 X 2018
przyjmowane są w godzinach od 8.00 do 15.00.
Pod numerem telefonu
33/449 08 13 | 33/449 08 33