Program na kwiecień 2019

05 IV 2019
g. 9.30 i 10.30
Koncert Muzyki Poważnej z Misiem
temat: elektryczne przystawki – gitary elektryczne.
Prowadzący: Franciszek Borysowicz.


06 IV 2019
g. 10.00-16.00
XVI Turniej Szachowy im. Władysława Brissa  o tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany:
 9.00 – 10.00 – sprawdzanie list,
              10.00 – otwarcie rozgrywek,
              16.00 – planowane zakończenie imprezy.                       

Wpisowe:
– w grupie głównej: 20 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany oraz juniorzy do lat 18: 15 zł),
– w grupie juniorów do lat 14: 10 zł (dzieci z osiedla Złote Łany oraz uczestnicy szkółki szachowej BEST: 5 zł).

Zapisy do 3 kwietnia, po tym terminie wpisowe wzrasta o 5 zł.


16 IV 2019
g. 14.00
Spotkanie Wielkanocne w Klubie Seniora
(impreza zamknięta).


25 IV 2019
g. 9.15 i 10.15
Mała Akademia Jazzu
Elektro-Folk – gdzie przeszłość spotyka przyszłość””.
Wystąpi: Piotr Steczek – skrzypce, flety.


27 IV 2019
g. 16.00-22.00
Zabawa w Klubie Seniora
(impreza zamknięta).
 Przypominamy, że:

– Do 13 maja 2019 r. przyjmowane są zgłoszenia na XVII Integracyjny Konkurs Recytatorski i XV Przegląd Innych Form Artystycznych PROTEUS pt. „Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Konkurs odbędzie się 16 maja 2019 r.

– Do 14 czerwca 2019 r. przyjmowane są prace na XXIII Ogólnopolski i XXXVII Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.
Finał – 18 października 2019 r.

– Do 25 maja przyjmujemy II ratę za zajęcia wakacyjne – akcja LATO Z BESTEM pt. „wakacyjne warsztaty artystyczne, poznajemy dziki zachód”.