Szanowni Państwo!

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych  do wzięcia udziału
XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA 2018” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej.

W każdej edycji około 700 osób z całej Polski przesyła średnio 1600 utworów, spośród których jury wybiera 100 najlepszych prac 100 autorów. Od lat jurorami naszej Lipy są: Tomasz Jastrun – przewodniczący, poeta i eseista, Jan Picheta – polonista, poeta, dziennikarz i Juliusz Wątroba – poeta i satyryk.

Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej oraz promocja młodych talentów.

Finał odbędzie się 19 X 2018 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” w Bielsku-Białej, ul. Jutrzenki 18 w godzinach 11.00-18.00.
Warunkiem udziału jest nadesłanie w terminie do 15 VI 2018 r. samodzielnie napisanych utworów literackich nigdzie wcześniej niepublikowanych. Szczegółowych informacji organizator udziela telefonicznie: (33) 499-08-33 oraz pod adresem lipa@sm-zlotelany.pl.

Cytując przewodniczącego jury Tomasza Jastruna: nie chcemy z literatury robić wyścigów czy zawodów sportowych.

KARTA ZGŁOSZENIA I REGULAMIN DOSTĘPNE PONIŻEJ:

Karta zgłoszenia – Lipa 2018

Regulamin Lipy 2018