22 lipca 2024

Regulamin 2019

REGULAMIN

XVI TURNIEJ SZACHOWY IM. WŁADYSŁAWA BRISSA

o tytuł Mistrza Osiedla "Złote Łany"

1. Organizator: Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany

2. Współorganizator: Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

3. Termin i miejsce rozgrywek:
06.04.2019 r. (sobota) godzina 10:00
Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała

4. Cel turnieju:
Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców osiedla "Złote Łany".

5. System rozgrywek
System „Szwajcarski” na dystansie 7 rund w dwóch grupach turniejowych:
grupa A – wszyscy chętni, tempo gry: 10 minut + 5 sekund na każde posunięciu,
grupa B – juniorzy do 14 lat (rocznik 2005), tempo gry: 15 minut na zawodnika.

6. Warunki uczestnictwa:
Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy. Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”. W przypadku niewykorzystania planowanej ilości zgłoszeń przez mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” dopuszcza się osoby spoza Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Przewidywana ilość zawodników: do 80 zawodników (łącznie).
Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszają się do 3 kwietnia w biurze SCK „BEST” lub na stronie:
grupa A: http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_322/
grupa B: http://chessarbiter.com/turnieje/2019/ti_323/.
W tym terminie należy również opłacić wpisowe w biurze Organizatora lub przelewem na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” 89 1020 1390 0000 6402 0018 1404, tytułem opłaty startowej za udział w turnieju szachowym. Po 3 kwietnia  wpisowe wzrasta o 5 zł. Można także, w miarę wolnych miejsc, zgłosić się do turnieju najpóźniej w dniu rozgrywek, na pół godziny przed rozpoczęciem.

7. Wpisowe:
Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi
w grupie głównej: 20 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany oraz juniorzy do 18 lat: 15 zł),
w grupie juniorów do 14 lat: 10 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany oraz uczestnicy szkółki szachowej BEST: 5 zł).

8. Nagrody:
Nagrody rzeczowe oraz medale (za miejsca I-III) będą przydzielane w wyszczególnionych kategoriach:

 • w grupie juniorów do 14 lat:
  juniorzy do lat 10,
  juniorzy 11–14 lat,
 • w grupie głównej:
  klasyfikacja generalna,
  juniorzy do 18 lat,
  kobieta,
  seniorzy powyżej 60 lat,
  zawodnik ze Złotych Łanów.

W Grupie Głównej zwycięzca oraz najlepszy zawodnik ze :Złotych Łanów: otrzymają dodatkowo Puchar.
Każdy zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.

9. Postanowienia końcowe
W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.
Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadający licencję sędziowską Polskiego Związku Szachowego. Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.
Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.

regulamin 2019:

SPÓŁDZIELCZE
CENTRUM KULTURY "BEST"
PRZY SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
"ZŁOTE ŁANY"

Jutrzenki 18
43-300 Bielsko-Biała
33/499 08 13|33


GODZINY OTWARCIA BIURA:

Poniedziałek: 9 - 20
Wtorek: 9 - 20
Środa: 9 - 20
Czwartek: 9 - 19
Piątek: 9 - 19
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne


GODZINY OTWARCIA KASY:

Poniedziałek: 9 - 12 | 15 - 19
Wtorek: 17 - 19
Środa: 9 - 12 | 15 - 19
Czwartek: 9 - 12 | 15 - 19
Piątek: 15 - 17
Sobota: Nieczynne
Niedziela: Nieczynne

SCK BEST ⓒ2019