Sztuka zmienia świat | Finał XXVII Ogólnopolskiego i XLI Wojewódzkiego Przeglądu LIPA 2023 pod Patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej

20 października 2023 po raz 41 spotkaliśmy się na Finale Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „LIPA” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska – Białej, który jest najstarszą imprezą literacka w Polsce, która istnieje nieprzerwanie. Gościliśmy 43 spośród wszystkich 62 Laureatów tegorocznego Przeglądu wraz z nauczycielami i rodzicami. W Przeglądzie w tym roku udział wzięło 391 autorów z całej Polski (o 30 więcej niż w roku ubiegłym), którzy nadesłali 971 utworów (dokładnie tyle samo, co w zeszłym roku). Jury, w którym zasiadali tradycyjnie przewodniczący Tomasz Jastrun, Jan Picheta i Juliusz Wątroba oraz Irena Edelman w roli sekretarza, wyłoniło Laureatów którymi zostali najwybitniejsi młodzi twórcy, piszący często bardzo dojrzale mimo młodego wieku. Jurorzy wyrazili również ubolewanie z powodu konieczności zmniejszenia puli Laureatów, których dotąd corocznie było 100, a w tym roku z przyczyn finansowych tylko 62, ponieważ poziom utworów lipowych jest tak wysoki, iż przydałoby się jeszcze wiele nagród dla tych młodych twórców, którzy na to zasługują.

Gośćmi zaproszonymi byli patron i współorganizator LIPY Prezydent Miasta Bielska – Białej pan Jarosław Klimaszewski, którego godnie zastąpił Wiceprezydent pan Adam Ruśniak. Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”, która jest głównym organizatorem Przeglądu – pani Dorota Hawryłeczko – Sordyl. Dobrodzieje LIPY:  Prezes Zarządu AQUA S.A. pan Krzysztof Michalski, Prezes Zarządu PK THERMA – Andrzej Listowski oraz Dyrektor Hotelu Ibis Styles pani Anna Korpanty, Jolanta Gilman – Gałuszka z Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej.

W tym roku naszymi partnerami lokalnymi byli: Magazyn Samorządowy „W Bielsku – Białej”, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku – Białej oraz Kalendarz Beskidzki.

Już w tygodniu poprzedzającym Finał mówił o nim  nasz Patron Medialny – Radio Bielsko. Byli również z nami: z Magazynu Samorządowego „W Bielsku – Białej” Maria Trzeciak, Jacek Kachel oraz Szymon Gąsowski, z Prasy Beskidzkiej Małgorzata Skórska, z kwartalnika „Relacje – Interpretacje” Agnieszka Mikler, z „Dziennika Zachodniego” Kamil Lorańczyk i z Telewizji Regionalnej Paweł Fajkisz.

Na początek wysłuchaliśmy koncertu Czesława Mozila, który w tylko sobie właściwy sposób opowiadał nam o otaczającej nas rzeczywistości. Oficjalnie Finał otworzył Wiceprezydent Adam Ruśniak. Nagrody wręczali: Zastępca Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”  pani Dorota Hawryłeczko – Sordyl oraz Prezes Zarządu AQUA S.A. pan Krzysztof Michalski i przewodniczący Jury pan Tomasz Jastrun, a także czytający specjalne dedykacje dla Laureatów pan Jan Picheta i prowadząca Finał Dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury BEST pani Irena Edelman. Wszystkie dedykacje ilustrował swoją niepowtarzalną muzyką pan Janusz Kohut. Po przerwie obiadowej Laureaci wzięli udział  w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Radość pisania”, prowadzonym przez dramaturga Artura Pałygę, który jest również Lipowiczem. Następnie przyszedł czas na udział w warsztatach z Jurorami, a nauczyciele i rodzice spotkali się z Dyrektor SCK BEST panią Ireną Edelman.

Podczas podsumowania Przeglądu pan Krzysztof Michalski, wyrażając swoje uznanie dla młodych twórców w kontekście zmian zachodzących wokół nas, zaapelował do Laureatów, aby rozwijali swoje talenty i tworzyli sztukę, bo to ona zmienia świat.

Czy uda nam się spotkać za rok? Przekonamy się, ale dzisiaj cieszymy się ze spotkania z Wami i zapraszamy do obejrzenia relacji z 41 wciąż jubileuszowej Lipy.