22 października 2013r. działający przy SCK „Best” Klub Seniora obchodził swoje 40-lecie istnienia. Uroczystość rozpoczął Franciszek Błyskal – Prezes Klubu Seniora, który nie krył wzruszenia z powodu okrągłego jubileuszu oraz Jacek Szabla – opiekun Klubu.

Głos zabrała również Grażyna Nalepa, szefowa Rady Nadzorczej SM „Złote Łany”, która wyraziła swoją radość z powodu kontynuowania założeń Klubu. Niestety z przyczyn zdrowotnych na uroczystości nie pojawiły się dyrektor SCK „Best” Rena Edelman oraz Teresa Jasińska – Prezes SM „Złote Łany”.

Podczas pierwszej części gali przedstawiciele Klubu Seniora zaprezentowali swój program artystyczny, wspominali historię Klubu oraz wspólnie śpiewali. Następnie wszyscy goście poczęstowani zostali specjalnie przygotowanym na tę okazję tortem.

Drugą część spotkania rozpoczął występ Kabaretu Masztalscy, który tworzą redaktorzy Polskiego Radia w Katowicach: Aleksander Trzaska (Masztalski) i Jerzy Ciurlok (Ecik). Ich dowcipy podane w kabaretowej formie wprawiły wszystkich w dobry nastrój, przypominając o tym jak ważny jest uśmiech i pogoda ducha.

Obchody jubileuszu Klubu Seniora można uznać za bardzo udane, a SCK „Best” życzy wszystkim jego członkom jeszcze wielu takich rocznic.