XVI Integracyjny Konkurs Recytatorski i XIV Przegląd Innych Form Artystycznych PROTEUS – 10 maja 2018

10 maja w SCK Best odbył się XVI Integracyjny Konkurs Recytatorski i XIV Przegląd Innych Form Artystycznych PROTEUS pt.: „Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego” pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. Patronami medialnymi tego wydarzenia byli: Kronika Beskidzka oraz Radio Bielsko. W tegorocznej edycji wzięło udział 60 uczestników, z czego 45 osób brało udział w konkursie, a 15 w przeglądzie innych form artystycznych.

Konkurs oceniało jury w składzie: Jan Chmiel – przewodniczący, aktor Teatru Grodzkiego, Ewa Bątkiewicz z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Bielska-Białej – teatrolog,  Antoni Szczuciński – recytator, laureat wielu ogólnopolskich konkursów.

Uczestnicy oceniani byli w 4 kategoriach:

  1. W kategorii klasy I – III Szkoły Podstawowej

zwycięzcami okazali się:

Bartłomiej Trela z SP nr 37 w Bielsku-Białej – I miejsce,

Nikola Wojtusiak z SP nr 2 w Bielsku-Białej – II miejsce,

Jakub Smyrak z SP nr 17 w Bielsku-Białej – III miejsce,

Martyna Fulara z SP nr 6 w Bielsku-Białej – Wyróżnienie,

Maciej Kamiński z ZSS nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach – Wyróżnienie

 

  1. W kategorii klasy IV – VII Szkoły Podstawowej

zwycięzcami okazali się:

Casimir Trawiński z SP nr 6 w Bielsku-Białej – I miejsce,

Marcin Adamski z SP nr 2 w Kozach – II miejsce,

Marcin Sikora z SP nr 6 w Bielsku-Białej – III miejsce,

Katarzyna Kondek z ZSP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach – Wyróżnienie,

Anna Makowska z SP nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach – Wyróżnienie,

Wiktoria Piotrowska z SP nr 37 w Bielsku-Białej – Wyróżnienie

 

  1. W kategorii Gimnazjum i osoby dorosłe

zwycięzcami okazali się:

Radosław Bułka ze Stow. PORT w Bielsku-Białej – I miejsce,

Aleksandra Stojanowska z SP nr 13 w Bielsku-Białej – II miejsce,

Michał Kostyszyn ze Stow. PORT w Bielsku-Białej – III miejsce,

Ewa Gąsiorek z Ośrodka „Razem” w Bestwinie – Wyróżnienie,

Natalia Olearczyk z ZSP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach – Wyróżnienie

 

  1. W kategorii Poezja Śpiewana

zwycięzcami okazali się:

Wiktoria Walczakowska z ZPOW Dom Dziecka – I miejsce,

Justyna Foryś SP nr 27 w Bielsku-Białej – II miejsce,

Zespół „Stokrotki” z ZSP nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach –

 III miejsce

 

Nagrodzeni zostali również wszyscy uczestnicy przeglądu, a pozostali otrzymali drobny upominek oraz dyplom za udział w konkursie.

Specjalną nagrodę dla najlepszej szkoły otrzymała Szkoła Podstawowa nr 6 w Bielsku – Białej, mająca 3 laureatów.

Nagroda dla najlepszego nauczyciela została przyznana pani Cecylii Emirskiej ze Stowarzyszenia PORT, która przygotowała do konkursu 2 laureatów.

 

Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez sponsorów, którymi byli: Spółdzielnia Mieszkaniowa Złote Łany, Urząd Miasta Bielska-Białej, Bielskie Centrum Kultury,  Kino Helios, Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu, Centrum Wspinaczkowe Primaroca, Drogeria BOLO, ZIAD, BIO Kiosk.

Gospodarzem konkursu jak zwykle była Irena Edelman, a osobą zapowiadającą uczestników Nadia Homa.