Sprawozdanie z X Turnieju Szachowego – 2013

Sprawozdanie z przebiegu X Turnieju
Szachowego im. Władysława Brissa
o tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany,
który odbył się 13.04.2013r. w SCK BEST
przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany.

Organizatorem Turnieju była SM Złote Łany, współorganizatorem Urząd Miejski w Bielsku-Białej – fundator medali i pucharu.
W tegorocznej edycji wzięło udział 59 osób w tym: 47 amatorów w wieku od 6 do 83 lat oraz 12 zawodowców od II kat. szachowej wzwyż.

Sędzią głównym turnieju była pani Małgorzata Kempys.
Najliczniejszą grupą uczestników były dzieci w wieku 7-9 lat – 18 osób.

Puchar i Tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany zdobył pan Stanisław Żelasko z grupy zawodników powyżej 60. lat
Każdy uczestnik otrzymał dyplom i upominki za udział, a za miejsca punktowane dyplom i nagrody rzeczowe. Nagrody ufundowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” a wydział Promocji Urzędu Miejskiego ufundował upominki.

Nagrodzono uczestników w następujących kategoriach:

W kat. Dzieci 7-9 lat:
I m-ce Dominik Kubica
II m-ce Bartłomiej Hajducki
III m-ce Paulina Lelek

Kat. 10-12 lat
I m-ce Antoni Kwoczyński
II m-ce Joachim Adamiec
III m-ce Jakub Robak

Kat. 13-15 lat
I m-ce Kamil Hajducki
II m-ce Stanisław Światłoch
III m-ce Natalia Przygoda

Kat. 18-59 lat
I m-ce Zdzisław Florek
II m-ce Bolesław Jurdyga
III m-ce Piotr Matuszek

Kat. pow. 60 lat
I m-ce Stanisław Żelasko
II m-ce Franciszek Kuberski
III m-ce Grzegorz Szmulewicz

Kat. zaawansowani
I m-ce Kamil Kubica
II m-ce Zygfryd Hoder
III m-ce Stanisław Gigoń

Wyróżnienia:
Najmłodszy uczestnik: Jakub Marszałek (6 lat)
Najstarszy uczestnik: Tadeusz Jurzak (83 lata)