Sprawozdanie z przebiegu XXXVI Wojewódzkiego i XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2018 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej org. 19 X 2018 r.Finał XXXVI Wojewódzkiego i XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA odbył się 19 X 2018 r.
w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w godz.
od 11.00 do 18.00.

Gośćmi honorowymi byli: Wiceprezydent Miasta Bielska-Białej – Pan Lubomir Zawierucha reprezentujący Patrona Lipy Pana Jacka Krywulta – Prezydenta Miasta Bielska-Białej, patrona Lipy; Pani Teresa Jasińska – Zastępca Prezesa reprezentująca Zarząd SM Złote Łany – organizatora Przeglądu; sponsorzy: Pan Piotr Dudek – Prezes „Aqua S.A.”, Józef Niedokos – Prezes „Thermy”; Bogdan Kocurek – Dyrektor Książnicy Beskidzkiej oraz przedstawiciele mediów.

W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 550 uczestników w wieku od 7 do 19 lat, którzy ogółem nadesłali 1311 utworów wierszowanych, prozatorskich i dramatycznych. Zgłosili się do nas uczniowie z całej Polski, zarówno z małych miast i wsi (m.in. Dobczyc, Gościcina, Górek Wielkich, Mysłakowic, Rędzin, Ścinawy), jak i z dużych ośrodków miejskich (Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Piły, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Zgorzelca itd.).

Z nadesłanych prac wyłoniono stu laureatów, których sto tekstów umieszczono w katalogu Przeglądu. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od uczestników szkół podstawowych – 260 osób (620 utworów), 179 uczniów szkół gimnazjalnych przesłało 392 utwory, a 111 uczniów szkół średnich – 299 tekstów.
Prace recenzowało jury w składzie: Tomasz Jastrun – przewodniczący, Jan Picheta – polonista, dziennikarz; Juliusz Wątroba – poeta, satyryk. Sekretarzem od zawsze jest Irena Edelman – Dyrektor SCK Best.

W tym roku poziom tekstów był niezmiennie wysoki. Wybrano 100 utworów pisanych wierszem i prozą, które wyróżniały się wrażliwością językową oraz sprawnością warsztatową. W dobie cyberprzestrzeni, w twórczości młodych literatów wyraźna jest tendencja do powolnego odchodzenia
od inspiracji naturalnych na rzecz ewolucji techniki.

W finale uczestniczyło łącznie ok. 170 osób, w tym
67 laureatów z nauczycielami i osobami towarzyszącymi oraz zaproszeni goście.

Od 36 lat finał prowadziła Pani Irena Edelman – główny organizator i Dyrektor SCK Best oraz Jan Picheta – juror. Nagrody wręczali Wiceprezydent Miasta – Pan Lubomir Zawierucha w imieniu Prezydenta Miasta Bielska-Białej – Pana Jacka Krywulta oraz Z-ca Prezesa SM „Złote Łany” – Pani Teresa Jasińska. Imienne dedykacje odczytywał, jak co roku, Jan Picheta przy wspaniałej muzycznej ilustracji w wykonaniu Krzysztofa Maciejowskiego.

W tym roku laureaci mieli okazję wysłuchać już po raz kolejny koncertu Czesława Mozila, uczestniczyć w warsztatach literackich z jurorami oraz w panelu dyskusyjnym pt. „Czym jest dzisiaj literatura dla młodych ludzi?” prowadzonym przez naszych dawnych Lipowiczów: Anetę Ryncarz – piosenkarkę, poetkę, kompozytorkę i Artura Pałygę – cenionego dramatopisarza. Mogli też wystąpić publicznie odczytując własne utwory.

Dziękujemy wszystkim laureatom, którzy gościli u nas
w dniu finału. Za tych, których nie mogło z nami być trzymamy kciuki i oczekujemy ich przybycia za rok. Do wszystkich nieobecnych nagrody zostaną wysłane pocztą.
Serdeczne podziękowania kierujemy również do opiekunów
i nauczycieli, a także do wielu wspaniałych osób, dzięki którym Lipa nadal ma się dobrze.

Dziękujemy przede wszystkim Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” z Prezesem Eugeniuszem Cebratem na czele, który od początku finansuje nasz Przegląd  i Prezydentowi Jackowi Krywultowi – patronowi Lipy, który wspiera nas od wielu lat. Dziękujemy również naszym wspaniałym Darczyńcom: Panu Jerzemu Dudkowi – Prezesowi AQUA S.A., Panu Józefowi Niedokosowi – Prezesowi Therma Sp. z o.o., Panu Januszowi Migaczowi – obecnemu Dyrektorowi Hotelu Ibis Styles, naszym patronom medialnym: Panu Jerzemu Handzlikowi z Radia Bielsko, Panu Piotrowi Wysockiemu  z Kroniki Beskidzkiej, a także patronom lokalnym: Panu Bogdanowi Kocurkowi – Dyrektorowi Książnicy Beskidzkiej, Panu Leszkowi Miłoszewskiemu z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Panu Leszkowi Prośniakowi  z Wydawnictwa Compal.

Jeszcze raz gorąco dziękujemy w imieniu własnym i laureatów za wielkie serce i pomoc w krzewieniu wśród współczesnej młodzieży zamiłowania do słowa pisanego.

Kolejna Lipa została przez Was, nasi wspaniali uczestnicy, ciepło przyjęta. Dziękujemy za miłe słowa kierowane  do nas – organizatorów i mamy nadzieję, że do zobaczenia za rok.