SPRAWOZDANIE Z XII INTEGRACYJNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO I X PRZEGLĄDU INNYCH FORM ARTYSTYCZNYCH „PROTEUS”

Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego

22 maja w godz. 9.00-15.00 obył się w SCK BEST XII Konkurs Recytatorski i X Przegląd Innych Form Artystycznych Proteus. W konkursie brali udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz członkowie stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych – łącznie uczestniczyło w imprezie 66 osób z Bielska i okolic, w tym 53 recytatorów i 13 osób w przeglądzie. Wraz z opiekunami gościliśmy tego dnia 101 osób.

Jury w składzie: Jan Chmiel – przewodniczący jury, prezes stowarzyszenia Teatr Grodzki w Bielsku- Białej, Ewa Bątkiewicz- teatrolog, przedstawiciel Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Bielsku- Białej oraz Antoni Szczuciński – wieloletni recytator, prezes Stowarzyszenia Sportu, Turystyki i Rekreacji Osób z Dysfunkcją Wzroku „Smrek” w Bielsku-Białej przyznało 3 miejsca oraz 3 wyróżnienia, w drugiej kategorii I i II miejsce, dwa III miejsca oraz 4 wyróżnienia. W trzeciej kategorii I i II miejsce oraz dwa III miejsca. Ze względu na bardzo wysoki poziom w tej kategorii jury przyznało aż 5 wyróżnień.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział oraz pamiątkowe długopisy.

Jury wyłoniło następujących laureatów w trzech kategoriach wiekowych:

W I kategorii – uczniowie klas I- III szkoły podstawowej:

I m-ce Sara Leś ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Bielsku-Białej,

II m-ce Maciej Owsionka ze Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej w Bielsku-Białej,

III m-ce Szymon Kuźbiński ze Szkoły podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej.

Wyróżnieni zostali:

– Łukasz Strządała ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej,

– Emilia Piecuch ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej,

– Mikołaj Ochęduszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 37 w Bielsku-Białej.

W II kategorii – uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej:

I m-ce Łukasz Nejman ze Szkoły Podstawowej nr 33 w Bielsku-Białej,

II m-ce Zuzanna Pyclik ze Społecznej Szkoły Podstawowej Katolickiego Towarzystwa
Kulturalnego w Bielsku-Białej,

III m-ce Wiktoria Salewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu,

III m-ce Ada Połeć ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Bielsku-Białej.

Wyróżnieni zostali:

– Nikola Matlak ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu,

– Szymon Wnętrzak ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 17 w Bielsku-Białej,

– Lubomir Jachowicz ze Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej,

– Michalina Ruśniok ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Bielsku-Białej.

W III kategorii – uczniowie uczniowie szkół gimnazjalnych:

I m-ce Joanna Nowak z Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej,

II m-ce Łukasz Orawczak z Gimnazjum im. Kalicińskich w Bielsku-Białej,

III m-ce Paweł Błaszczak z Gimnazjum im. Kalicińskich w Bielsku-Białej,

III m-ce Wiktor Mojeścik ze Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie PORT.

Wyróżnieni zostali:

– Wiktoria Dudzińska z Gimnazjum nr 13 w Bielsku-Białej,

– Daniel Długołański z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Bielsku-Białej,

– Marta Bednarz z Gimnazjum nr 11 w Bielsku-Białej,

– Arkadiusz Duźniak ze Stowarzyszenia PORT w Bielsku-Białej,

– Ewa Gąsiorek ze Stowarzyszenia PORT w Bielsku-Białej.

W Przeglądzie Innych Form Artystycznych, w ramach którego zaprezentowane zostały prace plastyczne „Moje kucyki” (Sylwia Caputa) i „Biedronki księdza Jana” (Ada Połeć) oraz przedstawienie teatralne o tematyce profilaktycznej pt. „Królewna Śnieżka inaczej” uczestniczyli podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wchowawczego nr 2 z Bielska- Białej, Stowarzyszenia ADA oraz uczennice Szkoły Podstawowej nr 6 Integracyjnej z Bielska- Białej. Uczestnicy konkursu, zgodnie z regulaminem, nie byli poddawani ocenie i otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy. Dodatkowo w przerwie wystąpił ze swoim programem czterech utworów na pianinie – Lubomir Jachowicz, uczeń Szkoły Podstawowej nr 31 w Bielsku-Białej.

W kategorii najliczniejszej grupy przygotowanych laureatów wyróżniona została Szkoła Podstawowa nr 6 Integracyjna (2 osoby na podium), natomiast nagrodę indywidualną otrzymała pani Iwona Handzlik z Zespołu Szkół im. Kalicińskich w Dankowicach

(nauczycielka przygotowała 2 laureatów).

Tradycyjnie naszą imprezę wspierają Darczyńcy. Serdecznie dziękujemy Annie Zgierskiej – naczelnikowi Wydziału Promocji Miasta za udostępnienie materiałów promocyjnych Jerzemu Pieszcze – naczelnikowi Wydziału Kultury i Sztuki za ufundowanie książek, Piotrowi Dudkowi – prezesowi firmy Aqua jako głównemu sponsorowi, Grzegorzowi Sochackiemu – dyrektorowi kina Helios za ufundowanie wejściówek, Lidii Barteczko-Potrykus – menedżerowi regionalnemu Matras w CH Auchan za przekazanie książek, Edycie Szymik z Sali Zabaw Kraina Kropka za wejściówki, Wojciechowi Boreckiemu – prezesowi TS Podbeskidzie S.A za gadżety klubowe oraz Lucynie Kozień – dyrektorowi Banialuki za zaproszenia do teatru oraz Witoldowi Mazurkiewiczowi – Dyrektorowi Teatru Polskiego za zaproszenie na spektakl. Dzięki sponsorom laureaci trzech kategorii wiekowych otrzymali wspaniałe nagrody i upominki, możliwe też było nagrodzenie poprzez wyróżnienia większej ilości uczestników.