Sprawozdanie z przebiegu XII Turnieju Szachowego im. Władysława Brissa o tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany, który odbył się 25.04.2015r. w SCK BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany.

Organizatorem Turnieju była SM Złote Łany, współorganizatorem Urząd Miejski w Bielsku-Białej – fundator medali i pucharów.
W tegorocznej edycji wzięły udział 64 osoby w wieku od 6 do 85 lat.

Sędzią głównym turnieju był pan Jacek Matlak
Najliczniejszą grupą uczestników były dzieci w wieku do 10 lat -16 osób.

Puchar i Tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany w kategorii najlepszy junior zdobył Patryk Talik
Puchar i Tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany w kategorii najlepszy zawodnik do III kat. szachowej zdobył Grzegorz Szmulewicz
Puchar i Tytuł Mistrza Osiedla Złote Łany dla zwycięzcy grupy głównej zdobył Kamil Kubica

Każdy uczestnik otrzymał dyplom za udział, a za miejsca punktowane dyplom i nagrody rzeczowe. Dodatkowo każdy zawodnik z grupy dzieci otrzymał nagrodę rzeczową. Nagrody ufundowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „Złote Łany” natomiast puchary i medale Urząd Miejski
w Bielsku-Białej Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

Nagrodzono uczestników w następujących kategoriach:

Grupa Dzieci

W kat. Dzieci do lat 10
I m-ce Mikołaj Grzybek
II m-ce Jan Sulimierski
III m-ce Filip Chomczyński

Kat. dzieci 11-13 lat
I m-ce Dawid Łaciak
II m-ce Oskar Wolny
III m-ce Maksymilian Jura

Grupa Główna:

Kat. dzieci do lat 13
I m-ce Kamil Kubica
II m-ce Jakub Matuszek
III m-ce Jakub Marszałek

Kat. młodzież do lat 18
I m-ce Patryk Talik
II m-ce Mateusz Kisiel
III m-ce Paweł Pytlowany

Kat. zawodnicy 19-30 lat
I m-ce Kamil Kubica
II m-ce Michał Paździora
III m-ce Piotr Karp

Kat. zawodnicy 31-60 lat
I m-ce Marcin Jabłoński
II m-ce Wojciech Ulrych
III m-ce Piotr Guz

Kat. seniorzy powyżej 60 lat
I m-ce Grzegorz Szmulewicz
II m-ce Katarzyna Brzostowska
III m-ce Stanisław Gigoń

kat. zawodnicy do III kat. szachowej
I m-ce Grzegorz Szmulewicz
II m-ce Piotr Matuszek
III m-ce Paweł Miodoński

Wyróżnienia:
Najmłodszy uczestnik: Karol Marszałek (6 lat)
Najstarszy uczestnik: Tadeusz Jurzak (85 lat)