12 stycznia w SCK Best odbyło się coroczne spotkanie noworoczne dla mieszkańców Osiedla Złote Łany. W tym roku po raz drugi kolędowaliśmy wspólnie z Kapelą Góralską ze Straconki. Życzenia w imieniu Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany złożył Przewodniczący Rady Pan Jarosław Jesionka, który wzniósł również toast za pomyślność w Nowym Roku. W imieniu Dyrektor SCK BEST Pani Ireny Edelman oraz pracowników Klubu życzenia złożył jej zastępca Pan Arkady Raczek-Grabczak. Podczas spotkania noworocznego – będącego już tradycją w naszym Klubie – słuchaliśmy i wspólnie śpiewaliśmy góralskie kolędy i pastorałki – również te powstałe w Straconce. Świąteczny nastrój udzielił się całej publiczności, a spotkaniu towarzyszyła ciepła i rodzinna atmosfera. Po koncercie górali goście przy kolędach oddali się sąsiedzkim rozmowom wspólnie świętując i witając Nowy Rok.
Wszystkim Mieszkańcom naszego osiedla oraz wszystkim uczestnikom sekcji również spoza osiedla składamy najlepsze życzenia na ten Nowy Rok.