Pracownia Sztuk Pięknych

Spotkania Artystów Pracowni Sztuk Pięknych to zajęcia dla osób dorosłych prowadzone raz w tygodniu.
Prowadzi dr hab. Krzysztof Dadakartysta plastyk, wykładowca Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.


Zajęcia dla dorosłych: bez ograniczeń wiekowych.
: zajęcia odwołane.


Zajęcia od września 2019 roku prowadzone
w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej