XIII TURNIEJU SZACHOWEGO IM. WŁADYSŁAWA BRISSA O TYTUŁ MISTRZA OSIEDLA „ZŁOTE ŁANY” 16.04.2016 r.

1. Organizator

Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”

2. Współorganizator

Urząd Miejski w Bielsku-Białej, Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki

3. Termin i miejsce rozgrywek

16.04.2016 r. (sobota) godzina 10:00

Spółdzielcze Centrum Kultury „BEST” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”

ul. Jutrzenki 18, 43-300 Bielsko-Biała

4. Cel turnieju

Popularyzacji gry w szachy na terenie osiedla Złote Łany.

5. System rozgrywek

Tempo gry: 15 minut na zawodnika,

System „Szwajcarski” na dystansie 7 rund w dwóch grupach turniejowych:

grupa A – wszyscy chętni, grupa B – juniorzy do 13 lat (do IV kategorii szachowej).

6. Warunki uczestnictwa

Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków gry w szachy. Pierwszeństwo udziału mają mieszkańcy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”.

W przypadku niewykorzystania planowanej ilości zgłoszeń przez mieszkańców SM „Złote Łany” dopuszcza się osoby spoza SM „Złote Łany”.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Przewidywana ilość zawodników (do 80 osób).

Do udziału w Turnieju uczestnicy zgłaszają się do 14 kwietnia na stronie www.chessarbiter.com lub do SCK „BEST”.

W tym terminie należy również opłacić wpisowe. Po 14 kwietnia wpisowe wzrasta o 5 zł.

Można także, w miarę wolnych miejsc, zgłosić się do turnieju najpóźniej w dniu rozgrywek, na pół godziny przed jego rozpoczęciem.

7. Wpisowe

Udział w turnieju jest odpłatny i wynosi

· w grupie głównej: 15 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany: 10 zł),

· w grupie juniorów do lat 13: 10 zł (mieszkańcy osiedla Złote Łany oraz uczestnicy szkółki szachowej BEST: 5 zł).

8. Nagrody

Nagrody rzeczowe oraz medale (za miejsca I-III) będą przydzielane
w wyszczególnionych grupach wiekowych:

· w grupie juniorów do lat 13:

o juniorzy do lat 10,

o juniorzy 11–13 lat,

· w grupie głównej:

o juniorzy do lat 13,

o juniorzy do lat 18,

o zawodnicy 19–30 lat,

o zawodnicy 31-60 lat,

o seniorzy powyżej 60 lat,

o zawodnik do II kategorii szachowej.

W Grupie Głównej zwycięzca, najlepszy zawodnik do II kategorii, najlepszy junior do 18 lat otrzymują dodatkowo Puchar

oraz tytuł Mistrza Osiedla „Złote Łany” na rok 2016.

9. Postanowienia końcowe

W czasie trwania zawodów niepełnoletni uczestnicy powinni przebywać pod opieką osób dorosłych.

Nad prawidłowym przebiegiem Turnieju czuwać będzie sędzia główny, posiadający licencję sędziowską Polskiego Związku Szachowego.

Sprzęt szachowy zabezpiecza Organizator. Zawodnicy ubezpieczają się na własny koszt.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, a w trakcie trwania turnieju do Sędziego.