22 lipca 2024

Program na luty 2016

Ze względu na remont placówki zajęcia odbywają się w OGKK przy ul. Jutrzenki 2 do marca br. Działalność Klubu ograniczona została do stałych sekcji i zajęć.

Koncerty w ramach „Małej Akademii Jazzu” 4.02.2016
i koncerty „Muzyki Poważnej z Misiem” 5.02.2016
przeniesiono do lokalu „u Zosi” , przy ul. Lenartowicza 20
(róg Lenartowicza – Jutrzenki – sala nad sklepem).

UWAGA!!!

Przypominamy, że od lutego do czerwca przyjmujemy prace na konkurs literacki „LIPA 2016”. W związku z Jubileuszem XX Ogólnopolskiego Przeglądu Lipa prosimy o kontakt byłych laureatów, którzy do dzisiaj tworzą.

Od lutego do maja przyjmowane są zgłoszenia na XIV Integracyjny Konkurs Recytatorski i XII Przegląd Innych Form Artystycznych „PROTEUS” „Radość życia w twórczości ks. Jana Twardowskiego”.

Informujemy, że od lutego do marca przyjmujemy zapisy do Dziecięcej Grupy Twórczej dla dzieci w wieku od 2 do 3 lat na zajęcia od września w roku szkolnym 2016/2017.

Szczegółowych informacji udzielamy pod numerem tel. (33) 4990813 w godzinach 10:00–18:00.