PODSUMOWANIE ZGŁOSZEŃ

na XXXVI Wojewódzki i XXII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej

Twórczości Literackiej Lipa 2018

W XXXVI Wojewódzkim i XXII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2018” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej wzięło udział 550 autorów. 260 uczniów ze szkół podstawowych nadesłało 620 tekstów, 179 gimnazjalistów przesłało 392 utwory, a 111 uczniów szkół średnich – 299 prac. W sumie dało to 1311 tekstów z całej Polski, zarówno z małych miast i wsi (m.in. Dobczyc, Gościcina, Górek Wielkich, Mysłakowic, Rędzin, Ścinawy), jak i z dużych ośrodków miejskich (Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Piły, Torunia, Warszawy, Wrocławia, Szczecina, Zgorzelca).

Tradycyjnie jury w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący), Jan Picheta, Juliusz Wątroba oraz Irena Edelman, spośród wszystkich nadesłanych tekstów wybierze 100 laureatów, którzy zostaną zaproszeni do uczestnictwa w finale Przeglądu Literackiego. W tym roku finałową galę uświetni po raz kolejny koncert Czesława Mozila. Jak zwykle odbędą się warsztaty literackie prowadzone przez jurorów, a dla każdego laureata przewidziane są nagrody książkowe i katalog z nagrodzonymi utworami.

Wyniki tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone w I tygodniu września br. Każdy laureat zostanie poinformowany osobiście i zaproszony do udziału w finale, który odbędzie się 19 X 2018  r. w SCK BEST w godz. 11.00-18.00.