PODSUMOWANIE ZGŁOSZEŃ NA XX Ogólnopolski i XXXIV Wojewódzki Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2016

W XX Ogólnopolskim i XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2016” pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej wzięło udział 613 autorów. 214 uczniów ze szkół podstawowych nadesłało 493 teksty, 249 gimnazjalistów przesłało 541 utworów, a 150 uczniów szkół średnich – 427 prac. W sumie dało to 1461 tekstów z całej Polski, zarówno z małych miast i wsi (Witkowo, Osiek, Stronie, Łubniany, Górki Wielkie, Ścinawa, Dobczyce, Rędziny), jak i z dużych ośrodków
miejskich (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz itp.). Tradycyjnie jury w składzie: Tomasz Jastrun (przewodniczący jury), Jan Picheta, Juliusz Wątroba oraz Irena Edelman, spośród wszystkich nadesłanych tekstów wybierze 100 laureatów, którzy zostaną zaproszeni
do uczestnictwa w finałowej gali Przeglądu Literackiego. W tym roku finałową galę uświetni po raz kolejny koncert Czesława Mozila. Jak zwykle odbędą się warsztaty literackie prowadzone przez jurorów, a dla każdego laureata przewidziane są nagrody książkowe i katalog z nagrodzonymi utworami.

Wyniki tegorocznego konkursu zostaną ogłoszone w I tygodniu września br. Każdy laureat zostanie poinformowany osobiście i zaproszony do udziału w finale, który odbędzie się 21.10.2016 r. w SCK BEST w godz. 11.00-18.00.

Serdecznie zapraszamy Nauczycieli, którzy w ciągu 20 lat Lipy mogą poszczycić się największą ilością laureatów.