21 lipca 2024

REGULAMIN 2021

XVIII Turniej Szachowy im. Władysława Brissa
o tytuł Mistrza Osiedla Złote łany / edycja 2021

 

Organizator:              Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany” w Bielsku-Białej,

Współorganizator:    Urząd Miejski w Bielsku-Białej. Wydział Sportu i Edukacji.

 

I. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

 1. 17 kwietnia 2021r (sobota) godzina 10.00
 2. Zawody zostaną rozegrane na serwerze www.chess.com
  http://chess.com/club/sck-best-bielsko-biala

 

II. CEL TURNIEJU:

 1. Popularyzacja gry w szachy wśród mieszkańców osiedla Złote Łany.

 

III. SYSTEM ROZGRYWEK:

 1. 7 rund systemem szwajcarskim, temto gry 5’ + 5” (5 minut plus 5 sekund dodawanego czasu)

 

IV.WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Turniej jest otwarty dla wszystkich sympatyków Królewskiej Gry. Zawodnicy, którzy zarejestrują się na platformie na platformie com i zostaną członkami klubu SCK BEST Bielsko-Biała.
 2. Przy rejestracji w klubie, należy podać imię i nazwisko, datę urodzenia i informację czy jest się mieszańcem osiedla Złote łany. Informacje te mają wpływ na przyznanie nagród i są niezbędne do zaakceptowania, jako członka Klubu.
 3. Rejestracja darmowego konta: http://www.chess.com/register
 4. Link do turnieju zostanie udostępniony na stronie klubowe 2 dni przed turniejem, a rejestracja do turnieju zostanie udostępniona godzinę przed rozpoczęciem turnieju.

 

V. WPISOWE:

 1. Udział w turnieju jest bezpłatny – Organizator nie przewiduje pobierania opłaty startowej.

 

VI. NAGRODY:

 1. Puchar dla najlepszego zawodnika w klasyfikacjach:
  1. klasyfikacja generalna.
  2. zawodnik Osiedla Złote Łany.
 2. Medale w klasyfikacjach:
  1. Klasyfikacja generalna,
  2. Juniorzy do lat 10,
  3. Juniorzy do lat 18,
  4. Kobieta,
  5. Seniorzy powyżej 60 r. ż.
  6. Zawodnik z osiedla Złote łany.
 3. Kady zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w turnieju. Medale zostaną rozdane w późniejszym czasie, pod warunkiem uczestnictwa co najmniej 3 osób w danej kategorii.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Ostatecznie wyniki zostaną podane po weryfikacji Anty-Cheatingowej. Zawodnicy uczestniczący w Turnieju są zobowiązani do przestrzegania zasad fair-play i deklarują brak pomocy osób trzecich oraz korzystania z silników komputerowych.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ew. występujące problemy techniczne.
 3. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

 

VIII. SPRAWY SPORNE ROZSTRZYGA ORGANIZATOR W POROZUMIENIU Z SĘDZIĄ.