21 lipca 2024

KONCERTY MUZYKI POWAŻNEJ Z MISIEM 2015/2016

Pragniemy zaprosić do udziału w edukacji muzycznej pn. KONCERTY MUZYKI POWAŻNEJ Z MISIEM, skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym (klasy I-III). Organizatorem koncertów jest Instytut Promocji Upowszechniania Muzyki SILESIA z Katowic, w imieniu którego koncerty prowadzi Pan Franciszek Borysowicz – wykładowca wyższych uczelni muzycznych.

Uczestnicy w sposób przystępny poznają instrumenty, kompozytorów i utwory. Każdej audycji towarzyszy minikoncert. Zaproszeni muzycy wraz z misiem-maskotką wprowadzają dzieci w świat dźwięków.

Cykl jest trzyletni, w tym roku dzieci będą miały okazję poznać instrumenty strunowe: uderzane, smyczkowe oraz szarpane.

Każdy z uczestników otrzymuje dyplom z autografami wykonawców, a dzieciom, które najlepiej odpowiadały przez cały rok, za zgromadzone plakietki z misiem przyznajemy nagrody rzeczowe.

Planowane terminy i tematyka koncertów w roku szkolnym 2015/2016:
18 września 2015 – fortepian
9 października 2015 – skrzypce
20 listopada 2015 – altówka
11 grudnia 2015 – wiolonczela
22 stycznia 2016 – kontrabas
5 lutego 2016 – lutnia i inne instrumenty dawne
11 marca 2016 – gitara klasyczna
15 kwietnia 2016 – gitary elektryczne
13 maja 2016 – harfa
10 czerwca 2016 – kwartet smyczkowy lub inny zespół kameralny (np. trio fortepianowe)

Koncerty odbywają się raz w miesiącu (w piątki) w godzinach do wyboru:
I koncert godz. 9.30 – 10.30
II koncert godz. 10.30 – 11.30

Prosimy o pisemną deklarację udziału w koncertach przez cały rok. Nie przyjmujemy rezerwacji na pojedyncze koncerty.

Jako organizator jestem zobowiązana podpisać całoroczną umowę z Agencją SILESIA i niezależnie od liczby uczestników ponoszę pełne koszty koncertów ustalone w umowie.
Odpłatność za 1 koncert od dziecka wynosi 6 zł.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie (033 499 08 33 lub 499 08 13) lub mailowo na adres: sckbest@gmail.com w godzinach od 10.00-19.00 (od poniedziałku do piątku).

Serdecznie zapraszam
Irena Edelman