Informacja dot. kosztów Akcji Lato z Bestem 2017

Informacja dot. kosztów Akcji Lato z Bestem

Pełny koszt dla 1 dziecka wynosi 600 zł. Koszt za 1 dziecko mieszkańca SM „Złote Łany” wynosi 400 zł – różnicę dofinansowuje spółdzielnia.

Prosimy do końca marca wpłacić na konto spółdzielni zaliczkę w wysokości 150 zł – za dziecko ze SM „Złote Łany” i 200 zł za dziecko spoza z dopiskiem „Lato z Bestem” I lub II turnus za…….. /podać imię i nazwisko dziecka/

Pozostałą różnicę tj. 250 zł  lub 400 zł należy opłacić do 10 maja.

Nr konta PKO BP Bielsko-Biała

89 1020 1390 0000 6402 0018 1404

Jednocześnie informujemy, że w przypadku rezygnacji zaliczki nie będą zwracane.

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 15 maja o g. 16.30.  w SCK Best , ul. Jutrzenki 18.