Sprawozdanie z przebiegu XXXV Wojewódzkiego
i XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2017 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej org. 20 X 2017 r.

 

Finał jubileuszowego XXXV Ogólnopolskiego i XXI Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA odbył się 20 X 2017 r.
w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w godz. 11.00 do 18.00.

Gośćmi honorowymi byli: Jacek Krywult – Prezydent Miasta Bielska-Białej, patron Lipy; Teresa Jasińska reprezentująca Zarząd SM Złote Łany – organizatora Przeglądu; Józef Niedokos – Prezes „Thermy” – sponsor, Joanna Wieczorek reprezentująca naszego patrona medialnego: Radio Bielsko; Bogdan Paprot – kierownik Książnicy Beskidzkiej w imieniu Dyrektora – Bogdana Kocurka, Tomasz WawakRedaktor Naczelny bb365.info, Marek Łękawa z Bussines Consulting oraz przedstawiciele mediów.

W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 704 uczestników w wieku od 7 do 18 lat, którzy ogółem nadesłali 1693 utwory wierszowane, prozatorskie i dramatyczne. Zgłosili się do nas uczniowie z całej Polski, zarówno z małych miast i wsi (m.in. Dobczyc, Krasocina, Lipnicy Murowanej, Nowej Rudy, Rędzin, Ścinawy, Witkowa), jak i z dużych ośrodków miejskich (Bydgoszczy, Kielc, Krakowa, Opola, Piły, Warszawy, Wrocławia, Szczecina itp.).

Z nadesłanych prac wyłoniono stu laureatów głównej nagrody, których sto tekstów umieszczono w katalogu Przeglądu. Najwięcej zgłoszeń wpłynęło od uczestników szkół podstawowych – 318 osób (691 utworów), 270 uczniów szkół gimnazjalnych przysłało 633 utwory, 116 reprezentantów szkół średnich – 369 utworów. Prace recenzowało jury w składzie: Tomasz Jastrun – przewodniczący, Jan Picheta – polonista, dziennikarz; Juliusz Wątroba – poeta, satyryk. Sekretarzem od zawsze jest Irena Edelman – Dyrektor SCK Best.

Poziom tekstów był zróżnicowany. Wybrano 100 utworów pisanych wierszem i prozą, które wyróżniały się wrażliwością językową, autentycznością przeżyć literackich oraz sprawnością warsztatową.

W tym roku przyznano dodatkowe nagrody nauczycielom, którzy przygotowali największą ilość laureatów. Były to:
p. Justyna Paluch z Wrocławia – 8 laureatów, p. Izabela Włodaczyk z Międzyrzeca Podlaskiego – 5 laureatów,
p. Zuzanna Przeworska z Piły – 4 laureatów i p. Aleksandra Miczek ze Starogardu Gdańskiego – 4 laureatów.

W finale uczestniczyło łącznie ok. 150 osób, w tym
66 laureatów z nauczycielami i osobami towarzyszącymi oraz nasi goście. Do wszystkich nieobecnych zostaną wysłane nagrody z listem gratulacyjnym.

Tradycyjnie po raz 35. finał prowadziła Irena Edelman i Jan Picheta. Nagrody wręczali Prezydent Miasta Bielska-Białej,
p. Jacek Krywult oraz Z-ca Prezesa SM Złote Łany – p. Teresa Jasińska.

W tym roku laureaci mieli okazję wysłuchać koncertu Anety Ryncarz, autorki tekstów i kompozytorki, byłej lipowiczki
i Bielszczanki, uczestniczyć w panelu dyskusyjnym „Czy literatura jest potrzebna młodym?”, który poprowadził Tomasz Jastrun dla zgłoszonych wcześniej osób, a także w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów. Mogli też publicznie odczytać swoje utwory.

Dziękujemy wszystkim laureatom, którzy do nas dotarli
i gorąco pozdrawiamy tych, których nie mogło być tego szczególnego dnia z nami. Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunów i nauczycieli, a także do wielu wspaniałych osób, dzięki którym literacka Lipa zakwita co roku.

Dziękujemy przede wszystkim Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany z prezesem Eugeniuszem Cebratem na czele, który od początku finansuje nasz Przegląd
i Prezydentowi Jackowi Krywultowi – patronowi Lipy, który wspiera nas finansowo od wielu lat. Dziękujemy również naszym wspaniałym Darczyńcom: Monice Michałek – Dyrektor Hotelu Ibis Styles za gościnność, Jerzemu Dudkowi – Prezesowi AQUA S.A., Józefowi Niedokosowi – Prezesowi Therma Sp. z o.o., naszym patronom medialnym: Jerzemu Handzlikowi z Radia Bielsko oraz Andrzejowi Ochodkowi z Radia Katowice, a także patronom lokalnym: Bogdanowi Kocurkowi – Dyrektorowi Książnicy Beskidzkiej, Leszkowi Miłoszewskiemu
z Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, Leszkowi Prośniakowi z Wydawnictwa Compal.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.