16 października odbyła się w SCK Best literacka uczta z udziałem młodych literatów, docenionych w Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej Lipa 2015 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta. W tym roku była to już XXXIII edycja konkursu o zasięgu wojewódzkim, a XIX – o zasięgu ogólnopolskim (protokół jury dostępny jest TUTAJ).

Finałowe spotkanie rozpoczął Soul Hunters Gospel Choir z Pałacu Młodzieży w Katowicach. Po raz pierwszy w historii Lipy dla młodych literatów i zaproszonych gości wystąpili młodzi, niezwykle utalentowani wokaliści, a wraz z nimi charyzmatyczna Katarzyna „Puma” Piasecka. Artyści wykonali zarówno nastrojowe, jak i dynamiczne utwory, stwarzając wspaniałą atmosferę na sali.

Część oficjalną rozpoczął Janusz Kohut utworem „Summertime” George’a Gershwina we własnej aranżacji. Organizatorzy dedykowali go Prezydentowi Jackowi Krywultowi za wieloletnie wsparcie dla Lipy oraz wszystkim sponsorom. Piękna gra na fortepianie w wykonaniu Janusza Kohuta, który towarzyszy Lipie od 33 lat, stanowiła wyjątkową oprawę muzyczną przez cały czas wręczania nagród, czyli niemal dwie godziny. Minęły one niepostrzeżenie dzięki nawiązującym do konkursowych prac indywidualnym dedykacjom autorstwa Jana Pichety i Juliusza Wątroby, rozmowom z laureatami i prezentacjom wybranych tekstów.
W tym roku nagrody wręczali prezydent Jacek Krywult i wiceprezes SM „Złote Łany” Teresa Jasińska. Prezydent skierował ciepłe słowa do laureatów, nazywając ich „elitą młodych poetów” i „zwycięzcami”.

Całość prowadzili tradycyjnie dyrektor SCK Best Irena Edelman i juror Jan Picheta. Irena Edelman, chcąc podkreślić ogromną rolę nauczycieli w przygotowaniu młodych literatów do konkursu, poprosiła na scenę Panią Dorotę Wołodkiewicz, opiekunkę jednego z laureatów. Na jej ręce, jako reprezentantki kadry pedagogicznej, złożyła kwiaty i podziękowania dla wszystkich nauczycieli, których cicha i wspierająca praca owocuje wartościowymi próbami literackimi uczniów. Z okazji niedawnego Dnia Edukacji Narodowej złożyła nauczycielom serdeczne życzenia.

Wszyscy trzej jurorzy – Tomasz Jastrun, Jan Picheta i Juliusz Wątroba – podsumowali przegląd, na który w tym roku 515 uczestników nadesłało 1275 prac. Przewodniczący jury Tomasz Jastrun podkreślił wysoki poziom konkursu. Jurorzy poprowadzili ze sceny I część warsztatów, po których nastąpiła godzinna przerwa obiadowa. Od godziny 15.00 laureaci podzieleni na grupy uczestniczyli w II części warsztatów – bardziej kameralnej i szczegółowej. Zajęcia w grupach trwały do godz. 18.00.

Ze 100 laureatów na galę przybyło w tym roku 63 dzieci i młodzieży (20 uczniów szkoły podstawowej, 26 gimnazjalistów i 17 licealistów) wraz z osobami towarzyszącymi – rodzicami, nauczycielami, czasem z rodzeństwem czy przyjaciółmi. Łącznie w finale – razem z zaproszonymi gośćmi i sponsorami, uczestniczyło 160 osób.
Dziękujemy wszystkim laureatom, którzy dotarli, gorąco pozdrawiamy tych, którzy nie mogli być z nami. Serdeczne podziękowania kierujemy do opiekunów i nauczycieli, a także do wielu wspaniałych osób – Patronów Lipy, lokalnych Partnerów i Darczyńców, dzięki którym literacka Lipa mogła po raz kolejny zakwitnąć w październiku.

Dziękujemy za życzliwość i wsparcie:

– Prezydentowi Miasta Jackowi Krywultowi,

– Zarządowi SM „Złote Łany” z Prezesem Eugeniuszem Cebratem na czele, który od początku jest organizatorem przeglądu,

– naszym sponsorom:

Prezesowi Aqua S.A. Piotrowi Dudkowi,
Pani Dyrektor hotelu Ibis Styles Monice Michałek,
Prezesowi Józefowi Niedokosowi z Therma S.A.,

– naszym lokalnym partnerom:

Dyrektorowi Książnicy Beskidzkiej Bogdanowi Kocurkowi,
Dyrektorowi Biblioteki Śląskiej profesorowi Janowi Malickiemu,
Dyrektorowi ROK-u Leszkowi Miłoszewskiemu,
Panu Leszkowi Prośniakowi z wydawnictwa Compal,

– lokalnym mediom, zwłaszcza:

Prezesowi Radia Bielsko Jerzemu Handzlikowi,
Panu Andrzejowi Ochodkowi z Radia Katowice.