Drodzy „Lipowicze”,

Znakomici Artyści Pióra.

Jesteśmy pomysłodawcami Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA pod patronatem Prezydenta Bielska-Białej, organizowanego przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Złote Łany”, który wymyśliliśmy w 1983 roku. Jest to najstarszy, organizowany nieprzerwanie, konkurs literacki w Polsce!

Zdajemy sobie sprawę, że ze względu na ogłoszony w kraju stan epidemii Wasza twórczość literacka może być bardzo utrudniona. Z drugiej jednak strony – zmaganie z narastającymi uciążliwościami walki z zarazą może stanowić źródło inspiracji. Pod pewnymi względami stan epidemii zaczyna bowiem przypominać stan wojenny, który był doświadczeniem życia naszego pokolenia. Waszym przeżyciem pokoleniowym jest teraz zaraza. Myślimy, że macie szanse, aby sprostać jej literacko: ujawnić codzienną tragedię, makabrę i groteskę. Z własnego doświadczenia wiemy, że dobrze w tym celu pisać dziennik. Można też szkicować własne czy cudze przypadki życiowe na bieżąco, aby później zrobić z nich wycyzelowane „perełki literackie” – werystyczne, brutalne lub subtelne opowiadania, błyskotliwe nowele, poetycką prozę. W literackim „zwalczaniu” pandemii ważna jest szybkość, gdyż nawet wspaniałe realia i szczegóły po pewnym czasie odchodzą na zawsze w niepamięć. Ergo: zadbajcie o to, aby – jak mawiał Poeta – spisać czyny i rozmowy.

Bardzo serdecznie zapraszamy Was do piór i klawiatur. Dla najlepszych znajdzie się miejsce w „lipowej” antologii z setką najcelniejszych prac stu młodych artystów pióra. Wierzymy, że efekt będzie poruszający, co najmniej jak Orkanowy „Pomór” lub „Dżuma” Camusa,.

Dyrektorka SCK „Best” SM „Złote Łany” – Irena Edelman
juror – Jan Picheta

Uczniowie szkół podstawowych i średnich mogą nadsyłać teksty na „Lipę” pod adresem:
Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Złote Łany”
43-300 Bielsko-Biała, ul. Jutrzenki 22 z dopiskiem Lipa’ 2020

Tematyka i rodzaj literacki utworów są dowolne. Ilość prac ograniczona do sześciu tekstów. W przypadku utworów prozatorskich lub dramatycznych objętość prac ograniczono do pięciu stron znormalizowanego maszynopisu (9000 znaków). Warunkiem udziału jest nadesłanie samodzielnie napisanych utworów (nigdzie wcześniej niepublikowanych) w trzech egzemplarzach (pisanych na komputerze). Utwory należy opatrzyć słownym godłem (pseudonimem); to samo godło należy wpisać do karty zgłoszenia, która jest jedyną informacją o autorze. Prosimy o czytelne wypełnianie karty.

Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych (Załącznik nr 2 do karty zgłoszenia). W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice – opiekunowie prawni (Załącznik nr 1 do karty zgłoszenia). Termin nadsyłania prac wraz z kartami uczestnika upływa 5 czerwca 2020.5. Jury pod kierunkiem Tomasza Jastruna  wybierze 100 prac 100 najlepszych autorów, które będą opublikowane w „lipowej” antologii. Lista finalistów zostanie ogłoszona na stronie www.sckbest.pl do 7września 2020. Laureaci zostaną powiadomieni listownie. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i publiczna prezentacja nagrodzonych utworów połączone będą z panelem dyskusyjnym i warsztatami literackimi prowadzonymi przez jurorów na podsumowaniu przeglądu 23 października 2020. Pytania można kierować pod adresem e-mail: lipa@sm-zlotelany.pl  – regulamin, karta zgłoszenia z załącznikami oraz dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.sckbest.pl