W dniu 6 XI obchodziliśmy jubileusz 45-lecia Klubu Seniora. Były wspomnienia początków klubu i zasłużonych osób. Były dyplomy, kwiaty, upominki, tort i toasty szampanem. Były tańce i występ kabaretu „Ton”. 25 osób zostało uhonorowanych ze względu na zasługi, staż w klubie i wiek – od 80 – 94 lat.

A jak było można zobaczyć na załączonych fotografiach.