22 lipca 2024

przyjmujemy zgłoszenia na 41. Przegląd LIPA 2023

W imieniu organizatorów oraz własnym mam przyjemność zaprosić do udziału w  tegorocznej edycji XLI Wojewódzkiego i XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2023 pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej organizowanego przez Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy Spółdzielni Mieszkaniowej Złote Łany w Bielsku-Białej.

Nasi stali jurorzy w składzie: poeta i eseista Tomasz Jastrun (przewodniczący), polonista, poeta, dziennikarz Jan Picheta oraz poeta i satyryk Juliusz Wątroba wybiorą spośród wszystkich nadesłanych tekstów 60 prac 60 najlepszych autorów. Wyróżnieni literaci zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie przeglądu „Lipa”, które odbędzie się w SCK „Best” w październiku 2023 r. Laureaci otrzymają tam nagrody książkowe z indywidualnymi dedykacjami od jurorów oraz antologię nagrodzonych tekstów (główną nagrodę naszego przeglądu). Będą ponadto uczestniczyć w koncercie znanego barda i satyryka Czesława Mozila oraz w warsztatach literackich prowadzonych przez jurorów. Mogą też – po wcześniejszym zgłoszeniu – wziąć udział w panelu dyskusyjnym.

W załączeniu przesyłam regulamin LIPY oraz kartę zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami.

Zgodnie z regulamin LIPY prace prosimy przesłać do 23 czerwca 2023 r. pod adresem:

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” przy SM „Złote Łany",
ul. Jutrzenki 22, 43-300 Bielsko-Biała  – z dopiskiem „Lipa 2023”.

Zgłoszenie można również przesłać pocztą elektroniczną – prace wraz z załącznikami w folderze zip – na adres email: zgloszenia@lipa.sckbest.pl.
W tytule wiadomości należy wpisać: LIPA 2023, imię i nazwisko uczestnika oraz godło.

Wszelkich informacji związanych z organizacją i przebiegiem przeglądu udziela organizator – dyrektor Spółdzielczego Centrum Kultury „Best” Irena Edelman (605-107-175) lub Arkady Raczek-Grabczak (691-664-634, araczek@sckbest.pl ) czy pod numerem 33 499 08 13 (lub 33) od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 19.00, w piątki do godz. 13.00. Pytania można kierować również na adres e-mail: kontakt@lipa.sckbest.pl. Wszelkie informacje związane z konkursem znajdują się na oficjalnej stronie internetowej organizatora: www.sckbest.pl.

Irena Edelman
Dyrektor SCK BEST

REGULAMIN

Zapoznaj się z regulaminem
41.Przeglądu LIPA 2023
.

HISTORIA

Historia Przeglądu
LIPA 1983 - 2023
.

KARTA ZGŁOSZENIA

Karta zgłoszenia
41.Przeglądu LIPA 2023
.

ZAŁĄCZNIK nr 1

załącznik n1
dla dzieci i młodzieży
do Karty zgłoszenia

ZAŁĄCZNIK nr 2

załącznik n1
dla osób dorosłych
do Karty zgłoszenia