Zapisy do sekcji na rok k.o. 2020/21 dla dzieci i młodzieży

SEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Aby dopełnić formalności po przesłaniu formularza zgłoszeniowego należy:

 • Uiścić opłatę za miesiąc wrzesień wg. cennika, który znajduje się tutaj.
  jak możesz to zrobić? - opłać przelewem lub w Klubie SCK "Best" w godzinach pracy kasy.
  Pon. - czw. 10.00 - 17.00 Pt. 10.00 - 13.00
 • Zapoznać się z treścią Regulaminu zajęć stałych oraz załącznikami
  pobrać je - następnie wypełnić i oddać w sekretariacie SCK "Best" do 27 sierpnia br.  (czwartek).
  Pon. - czw. 10.00 - 17.00 Pt. 10.00 - 13.00


 • PONIŻSZE DOKUMENTY NALEŻY
  POBRAĆ - WYDRUKOWAĆ - WYPEŁNIĆ - ODDAĆ W SEKRETARIACIE

Regulamin zajęć stałych na rok k.o. 2020/21

Kartę uczestnika - Dziecięca Grupa Twórcza

Kartę uczestnika - Klub Malucha

Kartę uczestnika -  inne sekcje

Zgody RODO do podpisania przez rodziców

Regulamin dot. funkcjonowania naszej placówki podczas epidemii COVID-19

Załącznik nr 1 - do regulaminu
do podpisania przez rodziców

Procedury Bezpieczeństwa dot. przeciwdziałania COVID-19

Załącznik nr 1 - do Procedur Bezpieczeństwa
do podpisania przez rodziców

Załącznik nr 3 - do Procedur Bezpieczeństwa
do podpisania przez rodziców

Załącznik nr 5 - do Procedur Bezpieczeństwa
do podpisania przez rodziców