Tańczące Brzdące

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami rytmiki i tańca. Dzieci podczas zajęć rozwijają koordynację ruchową, kształtują estetykę ruchu oraz umiejętność współpracy w grupie. Zajęcia prowadzone są w formie radosnej zabawy z tańcem. Głównym celem zajęć jest wyzwolenie tanecznej ekspresji dziecka.

W programie m.in.:
– zabawy rytmiczno-taneczne w różnymi rekwizytami,
– nauka prostych układów tanecznych,
– poznanie podstawy technik tanecznych: tańca współczesnego, tańca klasycznego,
– stymulowanie rozwoju spontaniczności i kreatywności dzieci.


Zajęcia dla dzieci w wieku: 3,5 - 5,5 lat.
Sala: Sala Widowiskowa.

Zajęcia prowadzone;
Środa - godzina 15.30 - 16.30.
Środa- godzina 17.30 - 18.30.