Pracownia Fotografii

Zajęcia z Podstaw Fotografii.


Zajęcia dla dzieci: od 14 roku życia lat.
Sala: Sala niebieska.

Zajęcia prowadzone;
Czwartek - godzina 17.00 - 18.30.


 

Miesięczna odpłatność za udział w zajęciach

dla uczestników niebędących członkami
Spółdzielni Mieszkaniowej "Złote Łany"
88,00 zł /msc