Lato z Bestem 2021

Lato z Bestem pt. "Odkrywcy fauny i flory"

Harmonogram dnia:

09:00  –  09:30  –    zbiórka dzieci, sprawy organizacyjne i bezpieczeństwa;

09:30  –  10:00  –    drugie śniadanie;

10:00  –  14:00  –    zajęcia tematyczne;

14:00  –  14:30  –    obiad;

14:30  –  15:00  –    zajęcia w grupach, podsumowanie dnia, przyznanie punktów za realizowane zadania.

02.08.2021 Dzień 1. INTEGRACYJNY:

- poznanie dzieci,

- podział na grupy,

- przedstawienie regulaminu placówki i przepisów bezpieczeństwa,

- wprowadzenie zasad rywalizacji między grupami,

- przedstawienie dzieciom tematu przewodniego „Odkrywcy Fauny i Flory”,

- gry i zabawy integracyjne oraz tematyczne.

 

03.08.2021 Dzień 2. ZAJĘCIA TEMATYCZNE W PLENERZE:

- poznawanie dzieci c.d.

- przedstawienie programu, tj. konkursu fotograficznego, wystawy pokonkursowej
i części artystycznej dla rodziców (finał z udziałem rodziców).

- tematyczne gry i zabawy w plenerze.

 

04.08.2021 Dzień 3. WYCIECZKA DO PSZCZYNY - ZAGRODA ŻUBRÓW i PARK PSZCZYŃSKI:

W programie:

- spacer po zagrodzie,

- obserwacja zachowań zwierząt,

- pogadanka z elementami dyskusji,

- poznanie żubrzej rodziny oraz innych gatunków zwierząt,

- praca z wykorzystaniem wielowymiarowych puzzli.

- zwiedzanie obiektu,

- fotografowanie zwierząt i roślin,
- zajęcia na terenie parku,

 

05.08.2021 Dzień 4.WYJŚCIE NA PŁYWALNIE:

- zajęcia na basenie,
- zajęcia tematyczne, fotografowanie, przygotowywane na finał, przygotowania do finału.

 

 06.08.2021 Dzień 5 WYCIECZKA DO MUZEUM FAUNY i FLORY oraz ALPAQUERO - zagrody Alpak:

– uczestnicy podążają tropem poznanych roślin i zwierząt,

– konkurs fotograficzny – fotografowanie w motylarni.

– sporządzenie przez dzieci relacji na stronę internetową placówki,

 

 09.08.2021 Dzień 6 WYCIECZKA DO CHORZOWA (ZOO):

- zwiedzanie ZOO, z prze wodnikiem,

- fotografowanie,

 

10.08.2021 Dzień 7. WYJŚCIE NA BASEN:

- zajęcia na basenie,
- zabawy tematyczne, fotografowanie, przygotowywanie programu na finał,
-przygotowywanie programu w ramach konkursu talentów.

 

11.08.2021 Dzień 8. ZAJĘCIA W TERENIE - CYGAŃSKI LAS:

- zabawy na orientacje w terenie „Odkrywcy na tropie” z uwzględnieniem poznanych gatunków zwierząt i roślin.

 

12.08.2021 Dzień 9. ZAJĘCIA W KLUBIE:

- przygotowanie programu na zakończenie - konkurs talentów,

- próba generalna,

- wybór najlepszych zdjęć,

- sporządzenie przez dzieci relacji z drugiego tygodnia - na stronę placówki.

 

13.08.2021 Dzień 10.  FINAŁ – ZAPROSZENIE RODZICÓW:

- ogłoszenie wyników rywalizacji wśród odkrywców,

- przedstawienie przygotowanego programu,,

- wręczenie nagród i upominków.
Pożegnanie dzieci.

regulamin 2021:

karta zgłoszenia 2021:

załącznik nr 1:

program: